Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - atelbas

1
Merhaba,
Ýzmir de kurulu Ýnnovatek Teknoloji Ürünleri A.Þ.,
SoftHARÇ markalý; su yalýtým ve izolasyon malzemeleri, sýva ve harç katkýlarý,
ayrýca StoneCARE markalý doðaltaþ koruyucular, parlatýcýlar, temizleyiciler geliþtirip üreten
ve bu ürünlerini Türkiye ve Dünyaya satan bir firmadýr.
SoftHARÇ ürünleri, Türkiye'nin ilk ve tek "Teknoloji Ödülü" kazanmýþ yapý kimyasallarýdýr.
www.softharc.com sitemiz bu konularda çözülmüþ problemler, bilgiler ve online alýþveriþ imkaný sunar...

Türkiye'nin her bölgesine bayilikler verilmektedir...
2
Merhaba,
Ýstanbul'da Taþper firmasý Sývaper adý altýnda ayný ürünü üretiyor, hem ýsý hem su yalýtým özellikli. Taþper kendisi de perlit üreticisi olduðu için rakipsizdir.
www.sivaper.com.tr
3
Merhaba,
Bir ilave bilgi vermek ve düzeltme yapmak istiyorum. Gazbeton - Ytong sývalarýnda kireç kullanýmý epey eski bir bilgi. Artýk bu önerilmiyor.
DEU ve AKG Gazbeton ile yapýlan ortak çalýþmada SoftHARÇ sýva katkýlarýnýn gazbeton'a en uygun çözüm olduðu görüldü. AKG Gazbeton da kendi broþürlerinde http://www.akg-gazbeton.com/akggazbetonImages/feimg/brosur_pdf/TasarimveUygulamaElKitabi.pdf bunu öneriyor.
Sadece Gazbeton Ytong duvarlara deðil, normal tuðlalý veya brüt beton duvarlara da mükemmel sýva yapmak için http://www.softharc.com sitesini ziyaret etmenizi öneririm. Burada ayrýca su yalýtým ve izolasyon çözümleri de mevcut...
4
Merhaba, seramik kaplı teraslarda en önemli sorun derzlerin çatlayıp suyu aşağı almasıdır.
Derzi yaparken harcına SoftHARÇ WR katarak esnek ve su geçirmeyen bir derz harcı elde edebilirsiniz.
Eski seramikler için ise, derz dolgularının üzerine fırça ile SoftHARÇ WRK sürerek koruma yapılır.
detaylı bilgi için http://www.softharc.com sitesini ziyaret edebilirsiniz...
Eğer çatı yeni yapılıyorsa, seramik altına SoftHARÇ İzoHARÇ  çimento esaslı çift bileşenli yalıtım malzemesi sürmeniz sorunu kalıcı olarak çözer...