İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Mesajlar - goksell

Sayfa: [1] 2 3
1
Makina Mühendislik Dalında Kayda Değer Paylaşımlar
https://www.kutmankaplan.net/

2
Bazı Malzemelerin Isı İletim Katsayıları
•Alüminyum : 204 W/mK
•Donatılı Beton : 2,1 W/mK
•Ahşap : 1,2 W/mK
•Su : 0,8 W/mK
•Yatay delikli tuğla : 0,45 W/mK
•Polietilen : 0,040 W/mK
•Camyünü : 0,040 W/mK
•Taşyünü : 0,040 W/mK
•Elastomerik kauçuk köpüğü : 0,036 W/mK
•Poliüretan : 0,035 W/mK
•Aerogel : 0,013 W/mK

Sanayide Isı Yalıtım Uygulamaları
60 °C’nin üzerindeki yüzeylerin tümü ve teknik ve ekonomik şartlara bağlı olarak 50 °C’nin üzerindeki yüzeyler yalıtılmalıdır.
Yalıtım boru sistemlerindeki vana, flanş, boru tutucu ve destek elemanları için de uygulanmalıdır.
Yalıtım uygulaması tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.
Yalıtım fiziksel olarak hasar görmeyecek şekilde uygulanmalıdır.
En iyi kalite malzeme bile kötü uygulanırsa istenen performans elde edilemez!


Aerojeller ve Sağlık, Emniyet
•Aerojeller partiküllerinin % 97’si 45mm’dan büyük olan şekilsiz silislerdir.
–Sadece gözenekler nano boyuttadır.
–Aerojel partikülleri daha büyük boyuttadır.
–“Toksisite ve mutajenisiteye sakip değillerdir.”
–“Kansere yol açan riskler yoktur.”
–“Silisler yutulduğunda etkisizdir ve cilt tarafından emilmesi mümkün değildir.”
–“İnsan sağlığına zararı yoktur.”
•Toz oranı<5 mg/m3’ tür.
–Şekilsiz silikalar için OSHA limitleri 80 mg/m3’ tir.3
2013 yılına girdiğimiz şu günlerde enerji verimliliği konusu giderek önemini arttırıyor. Peki bizler bu konuda ne kadar bilinçliyiz? Enerji verimliliği  etüt ve uygulamaları ile kendi yaşam ve çalışma ortamlarımızda ( Binalar, Sanayi Kuruluşları vb.) ne gibi tasarruf potansiyelleri yaratıyoruz?…Ne kadar kar ediyoruz?… Yoksa parasal kazancımız hiçbir şey yapmadan uçuyor,  yok olup gidiyor mu?
İşte Sizlere Çarpıcı Gerçekler:
Ülkemizin enerji yoğunluğu dünya ortalamasının üzerindedir.
Aşağıdaki tablo bunu en doğru biçimde yansıtmaktadır.
Sanayi ve hizmet sektörlerimiz eliyle yaratılan katma değerde sağlanacak yapısal değişiklikler ile elde edilen milli hasılanın ihtiyacı olan enerji kullanımını ciddi oranda azaltmak mümkündür.
Ancak mevcut sanayi ve hizmet yapımızdaki katma değer bileşimini koruduğumuzda bile % 20′lere varan bir enerji tasarrufunun sadece doğru projelendirme ve doğru finansmanla potansiyel olarak varlığı söz konusudur.
 
 

Ülke   GDP  (milyar $)   Tüketim (milyon TEP)   Enerji yoğunluğu   Kişi başına tüketim (TEP/nüfus)
Türkiye   190,3   72,5   0,38   1,06
Japonya   5.648   520,7   0,09   4,09
ABD   8.977,9   2.281,5   0,25   7,98
Yunanistan   144,8   28,7   0,20   2,62
OECD   27.880,9   8.970   0,19   4,68
Dünya   34.399,8   10.029   0,29   1,64
Üretim süresini, kaliteyi, performansı, iş güvenliğini ve çevresel etki seviyesini koruyarak veya iyi yönde geliştirerek aynı seviyede veya daha fazla üretim miktarı için harcanan enerji miktarını azaltıcı her türlü proses, teknik veya ekipman yatırımı Enerji Verimliliği (EV) Yatırımı olarak tanımlanmaktadır.
Tek cümle ile özetlenirse; “firmanın eğer yaptığı/yapmayı öngördüğü proje ile mevcut üretimini daha az enerji ile yapmasını sağlayan yatırım EV yatırımıdır.”
Ülkemizde sanayi, konut ve ulaştırmada kullanılan enerji %70-75 oranında ithalat yoluyla karşılandığından dolayı Türkiye hali hazırda enerji kaynakları yönünden oldukça fakir ülkeler arasında yer almaktadır.
 
Tesisinizde varolan yüksek ısıl değerlere sahip atık ısılarınızın enerji cinsinden değerini ve bunların değerlendirilebilme etüdünü yaptırmanız, Firma’nıza geri ödeme süresi minumum olan yatırımlara dönüşebilir. Böylece firmanız kazanırken, çevremize de ekzoz emisyonların azaltımı konusunda çok değerli katkılar sağlamış olursunuz.
 
Çimento Sektöründe klinker üretimi ön ısıtma ve klinker soğutma prosesi esnasında atmosfere atılan yüksek debi ve kalorifik değere sahip gazların ısı enerjisini kullanarak üreteceğiniz elektrik enerjisi ile tesisinizin tam kapasitedeki elektrik ihtiyacının yaklaşık %30′luk kısmını karşılayabilirsiniz.
 
Tesisinizde birim üretim başına yaptığınız enerji sarfiyatının etüdünü yaparak bunu asgariye indirecek alternatif çözümler üzerine bir etüd hazırlamanız veya hazırlatmanız enerji sarfiyatlarınızı azaltmaya atacağınız ilk altın adım olacaktır.
 
Tesisiniz içinde belirli kademelerde uygulamaya girecek bir enerji verimliliği stratejisi oluşturmanız enerji verimliliği bilincinin uyandırılmasının en temel adımlarından biridir.
 
Bağımsız üretim noktalarını azaltarak ön ısıtma, kalıp değişimi gibi enerji ve üretim kaybına yol açan üretim akışlarını yok ederek, kontinü üretime geçmeniz Firma’nıza enerji ve üretim verimliliği anlamında çok önemli kazançlar sağlayacaktır.
 
İstanbul’dan Avustralya’ya yapılan bir uçuşta kişi başına ortalama 12 ton CO2 salınıyor. Oysa bir ağaç ömrü boyunca en fazla 1 ton CO2 emebiliyor.
 
Türkiye’nin enerji yoğunluğu AB ortalamasının 2,5 katıdır. Türkiye’nin enerji tasarruf potansiyelinin en az %30 olduğunda tüm kesimler mutabıktır.
 

4
"Ayvaz Yalıtım; Aspen Aerogel ürünleri ile Endüstriyel yalıtımında vana ceketi,tesisat yalıtım ceketi,özel detay çözümleri ile enerji verimliliğinde önemli bir rol üstlenir..."

5
"Ayvaz Yalıtım; Aspen Aerogel ürünleri ile Endüstriyel yalıtımında vana ceketi,tesisat yalıtım ceketi,özel detay çözümleri ile enerji verimliliğinde önemli bir rol üstlenir..."

6
AYVAZ YALITIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş
Aspen Aerogel Türkiye Distribütörü
               Göksel ER
Pazarlama ve Uygulama Müh.
TEL :  530 8271723
mail: ger@ayvazyalitim.com
www.ayvazyalitim.com
[/color]aerogel@groups.facebook.com
[/color]http://www.aspenaerogels.com.tr/download.html
[/color]Genel Müdürlük:[/color] Necatibey Caddesi Ayvaz Han No:77 Karaköy / İSTANBULTel No: 0212 251 90 82-83 • Fax No: 0212 251 90 41[/font][/size]

Aspen Aerogels levhalar 145 cm genişliğinde gelir ve 3 çeşidi mevcuttur:
Çalışma aralığı (-273 °C) den ==> ( + 650°C)
Cryogel Z ™ - düşük sıcaklık uygulamaları için
Cryogel X201 ® - orta sıcaklık uygulamaları için
Pyrogel XT® - Yüksek sıcaklık uygulamaları için
Her ürün tüm uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli kalınlıklarda
(5 mm:1.45x80 mt - 10 mm:1.45x47 mt) temin edilir.
CRYOGEL Z ™, Cryogel X201 ® ve PYROGEL XT ® Aspen Aerogels, Inc ticari markalarıdır.

7
Türkiye Distribütörü
Ayvaz Yalıtım Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
                     GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müh.

TEL : 0530 8271723
MAİL : ger@ayvaz.com
WEB: http://www.aspenaerogels.com.tr
http://www.facebook.com/groups/aerogel/
Skype: goksel.er

GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mustafa İnan Cad. No: 36 Hadımköy / İstanbul
Tel: +90 212 771 01 45
 
Geçtiğimiz yıl, dünyanın en iyi yalıtım malzemelerinden birisi olarak kabul edilen “Aerojel”i, endüstriyel uygulamalarda ve yapı sektöründe kullanıma uygun hale getiren Amerikan Aspen Aerogels firmasının Türkiye distribütörü olan Ayvaz Yalıtım Teknolojileri, 2011 yılının haziran ayında kuruldu. Amerikan menşeili Aspen Aerogel firmasının Türkiye temsilciliğinin yanı sıra Irak, Suriye, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Nijerya’da da Aspen’in distribütörlüğünü yürütüyoruz. Bu ürünlerin Türkiye’de de üretimini yapmak için görüşmelerimiz sürüyor. Aspen’in şu anda bütün dünyaya hitap eden Amerika Rhode Island’daki fabrikasında yıllık üretim kapasitesi yıllık 10 milyon metrekare. Türkiye’de kullanılan tüm bina ve endüstriyel yalıtımın 50 milyon metrekare olduğunu düşünürsek, Amerika’daki 10 milyon metrekarelik üretimin, niş çözümler için geliştirilmiş çok özel ürünler olduğunu görebiliriz. Aerojel, NASA uzay adamlarının kıyafetlerinin yalıtılması konusunda yapılan çalışmalar sonucu geliştirilmiş.

Aspen çok hızlı gelişen bir firma. Avrupa’da ikinci bir fabrika kurulması düşünülüyor. Bunun için Belçika veya Hollanda ön planda tutuluyor ama biz ikinci fabrikayı Türkiye’ye çekmeye çalışıyoruz.
Ürünleri doğrudan ithal ediyoruz, üzerinde hiçbir işlem yapmıyoruz. Rulo halinde üretiliyor ve bize de öyle geliyor. Daha iyi bir yalıtım istiyorsunuz ve yer sorununuz yoksa 5 cm yerine 10 cm EPS, XPS, camyünü ya da taşyünü kullanabilirsiniz. Fakat borulama söz konusu olduğunda yalıtım kalınlığını artırdığınızda, yüzey alanını da artırmış oluyorsunuz. Tersine bir döngü var burada. Yalıtımı artırmak için kalınlığı artırıyorsunuz ama bu durumda yüzey alanı ve dolayısıyla ısı kaybınız artıyor. Silindirik yüzeylerde yalıtım kalınlığını inceltmek ısı kaybını azaltır. Temel argüman olarak biz hep bunu ortaya koyuyoruz. Ürünümüzün yalıtım değerlerinin yanı sıra başka önemli özellikleri de var. Örneğin, 20 yıl boyunca defalarca sökülüp takılabilen bir ürün. Hiçbir şekilde dağılmıyor, lif haline gelmiyor, parçalanmıyor, üstünde gezilebiliyor, üstüne kaplama bile yapmanıza gerek yok, yağmurdan etkilenmiyor. A sınıfı yanmaz bir malzeme.
 Aerojel nedir? Yapı sektöründe ve endüstride kullanımının avantajları nelerdir?
Aerojel, içerisindeki sıvı bileşeni hava ile değiştirilmiş olan silikon tabanlı katı maddelerdir. En gelişmiş yalıtım malzemelerinden 3-5 kat daha fazla yalıtım gücüne sahip olan aerojelin çok dayanıklı bir yapısı var. Aerojel, bilinen köpüklerden ve diğer yalıtım maddelerinden çok daha üstün özelliklere sahip. Öyle ki, oksijen kaynağıyla doğrudan verilen ateşi bile yalıtabiliyor. Aerojel Aspen’e ait bir isim değil, bir proses. Aspen’in aerojel yaptığı taban silisyumdioksit, yani bildiğimiz silisyum. Fakat bir proses sonucu oluşturulmuş bir ürün. Silisyumdioksit, silikat jel haline getiriliyor. Bu değişik kimyasal ve katalistlerle beraber dokumasız bir kumaşa emdiriliyor. Daha sonra emdirme işlemi yapıldıktan sonra otoklav işlemine tabi tutuluyor. Tamamen kimyasal bir operasyon söz konusu. Burada malzemenin gözenek yapısıyla oynanıyor. Malzemenin yüzde 99,7’si hava; ve gözenekleri nano boyutta. Malzemenin gözenek boyutu bir kan hücresinin yüzde 1’i kadar ve içleri havayla dolu. Nano boyutta bir moleküler yapı oluşuyor. Dolayısıyla ısı transferi çok zor oluyor. Aerojel başka bir hammaddeden de yapılabiliyor. Fakat ısı yalıtım özelliği kazandırılması için temel malzeme olarak silika tercih ediliyor. Silikat tozlarının sağlığa herhangi bir zararı yok. Çünkü ortaya çıkan silika tozları amorf yapıda ve tanecik boyutları 5 micrometre boyutlarında. Bu boyutta olması normal toz sınıfına sokuyor.
Aerojel, 650 derecenin üstünde kullanıldığında ısıl özelliklerini kaybediyor. Fakat 1200 dereceye kadar yangın bariyeri olma özelliğine sahip. Ürünü 650 dereceye kadar olan sıcaklıklarda kullanırsanız Aspen yirmi yıl boyunca garanti veriyor. Yaşlanma testlerine göre de yirminci yılın sonunda ısıl iletim katsayısında beklenen değişim yüzde 1.

Nispeten pahalı bir ürün satıyor olmamıza rağmen sanayide çok kolay satabilmemizin nedeni, ürünümüzün sağladığı enerji tasarrufu. Boru yalıtımında az önce bahsettiğim gibi kalınlığı incelterek bir ısı tasarrufu sağlayabiliyorsunuz; fakat düz yüzeyde böyle bir kazancınız yok. Yapılarda kalınlığı artırmak bir problem olmadığı için daha kalın malzemeler kullanılabiliyor. Bizim ürünümüz binalarda daha çok dıştan yalıtım yapmanın yasak olduğu tarihi binalarda içeriden yalıtım yapmak için tercih ediliyor. Çünkü Avrupa standartları Türkiye’den daha farklı. Almanya’da 15 cm taşyünü kullanılıyor. Bina içerisinde 15 cm yalıtım yaptığınızda alan daralacaktır. Halbuki biz aynı yalıtımı 5 cm kalınlıkla yapıyoruz.
 Ürün çeşitleri nelerdir?
 Birçok değişik ürünü var. Bizim şu an endüstride çok üstünde durduğumuz üç ayrı ürün bulunuyor. Bunlardan birincisi, sarıya yakın renkli Pyrogel XT ismindeki ürün. 5 ve 10 milimetre olarak piyasaya sunuluyor. Maksimum kullanma sıcaklığı 650 derece ve ısı iletim katsayısı 0 derecede binde 19. Kullanma sıcaklığı arttıkça, başlangıçta taşyününden iki kat daha iyi bir ısı iletim katsayına sahip olmasına rağmen 600 derecelere çıktığında fark dört katına çıkıyor. Yani artan bir verim var. O yüzden daha yüksek sıcaklıklarda daha iyi bir performans sağlıyor.

Diğer beyaz renkteki ürün, Cryogel X201. Maksimum kullanım sıcaklığı 200 derece. 5 ve 10 milimetre olarak üretiliyor. Ancak bunun içindeki aerogel oranı daha yüksek ve daha iyi bir ısı iletim katsayısına sahip. 0 derecede ısı iletim katsayısı binde 13. Yani başlangıçta taşyününden üç kat daha iyi. Bir diğer özelliği de aynı zamanda soğukta da kullanılabiliyor olması. Minimum kullanma sıcaklığı da -273 derece. Soğukta kullanılan ürünün üstünde bir buhar bariyeri var. Bu şekilde ticari olarak piyasa sürülen ürünün adı Cryogel Z. Ürünlerimizin hepsi A sınıfı yanmaz malzemeler. Sudan hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Herhangi bir şekilde sistemde oluşmuş bir buhar varsa onu da gözeneklerinden dışarıya bırakabiliyorlar.
Yapı sektörüne yönelik ürünlerinizden bahsedebilir misiniz?

Mustafa Tavukçuoğlu: Aslında yapı sektörüne yönelik ürünlerimizin de diğer ürünlerimizden çok büyük bir farkı yok. Spaceloft adlı bir ürünümüz var. Spaceloft’ta başlangıç değeri binde 13 olan, diğer bütün özellikleriyse aynı olan bir yalıtım malzemesi. İstanbul standartlarında eğer ekstra yalıtım istenmemişse yalıtım kalınlığı 5 cm. 5 cm’i bizim karşıladığımız kalınlık aslında 1,7 cm civarı. Fakat bizim öyle bir kalınlığımız olmadığı için mecburen 2 cm kullanılmak zorunda. Bu kalınlıktaki Spaceloft ile yapılacak bina yalıtımı uygulaması diğer yalıtım malzemeleri ile üretilen çözümlere nazaran daha maliyetli oluyor. Ancak Spaceloft ile yapılan yalıtım, yangın dayanımı özelliği düşünüldüğünde daha güvenli. Nem tutmama özelliği düşünüldüğünde ise ısıl iletim özelliklerini uzun süre koruduğu için daha uzun ömürlü oluyor. Şu ana kadar birkaç özel projede, yüksek yalıtım değeri istenen spesifik bölgelerde kullanılmak üzere, düşük miktarlarda teklifler aldık. Sektördeki firmalarla da görüştük, birçok büyük firmayla bu ürünün kendi ürünlerinde kullanılabilirliğine yönelik görüşmelerimiz oldu.
Bina yalıtımında uygulama nasıl yapılıyor?
 Bina yalıtımında özel bir yapıştırıcıya gerek duyulmadan yapıştırılarak ve dübellenerek uygulanıyor. Üstüne boya veya kaplama da yapılabiliyor. Aspen’in satışlarının yüzde 80-85’i sanayiye yönelik. En önemli müşterileri de petrokimya, rafineri ve enerji tesisleri. Shell ve Mobil, bu ürünü standart ürün olarak yalıtım uygulamalarını aldılar ve bazı yerlerde kullanılmasını zorunlu hale getirdiler. Zaten onların dünyadaki rafinelerini gözönüne aldığınızda ciddi bir pazar oluşturuyor. Türkiye’de bu alanların dışında, tekstil ya da otomotiv gibi alanlarda da işler yapıyoruz. Örneğin bir tekstil firmasıyla montların içerisinde kullanılabilirliğini araştırıyoruz. Önceden Almanya’da üretilmiş fakat aşırı sıcak tutan bir ürün ortaya çıktığı için vazgeçilmiş. Biz geliştirmeye çalışıyoruz.

8
Türkiye Distribütörü
Ayvaz Yalıtım Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
                     GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müh.

TEL : 0530 8271723
MAİL : ger@ayvaz.com
WEB: http://www.aspenaerogels.com.tr
http://www.facebook.com/groups/aerogel/
Skype: goksel.er

GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mustafa İnan Cad. No: 36 Hadımköy / İstanbul
Tel: +90 212 771 01 45
 
Geçtiğimiz yıl, dünyanın en iyi yalıtım malzemelerinden birisi olarak kabul edilen “Aerojel”i, endüstriyel uygulamalarda ve yapı sektöründe kullanıma uygun hale getiren Amerikan Aspen Aerogels firmasının Türkiye distribütörü olan Ayvaz Yalıtım Teknolojileri, 2011 yılının haziran ayında kuruldu. Amerikan menşeili Aspen Aerogel firmasının Türkiye temsilciliğinin yanı sıra Irak, Suriye, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Nijerya’da da Aspen’in distribütörlüğünü yürütüyoruz. Bu ürünlerin Türkiye’de de üretimini yapmak için görüşmelerimiz sürüyor. Aspen’in şu anda bütün dünyaya hitap eden Amerika Rhode Island’daki fabrikasında yıllık üretim kapasitesi yıllık 10 milyon metrekare. Türkiye’de kullanılan tüm bina ve endüstriyel yalıtımın 50 milyon metrekare olduğunu düşünürsek, Amerika’daki 10 milyon metrekarelik üretimin, niş çözümler için geliştirilmiş çok özel ürünler olduğunu görebiliriz. Aerojel, NASA uzay adamlarının kıyafetlerinin yalıtılması konusunda yapılan çalışmalar sonucu geliştirilmiş.

Aspen çok hızlı gelişen bir firma. Avrupa’da ikinci bir fabrika kurulması düşünülüyor. Bunun için Belçika veya Hollanda ön planda tutuluyor ama biz ikinci fabrikayı Türkiye’ye çekmeye çalışıyoruz.
Ürünleri doğrudan ithal ediyoruz, üzerinde hiçbir işlem yapmıyoruz. Rulo halinde üretiliyor ve bize de öyle geliyor. Daha iyi bir yalıtım istiyorsunuz ve yer sorununuz yoksa 5 cm yerine 10 cm EPS, XPS, camyünü ya da taşyünü kullanabilirsiniz. Fakat borulama söz konusu olduğunda yalıtım kalınlığını artırdığınızda, yüzey alanını da artırmış oluyorsunuz. Tersine bir döngü var burada. Yalıtımı artırmak için kalınlığı artırıyorsunuz ama bu durumda yüzey alanı ve dolayısıyla ısı kaybınız artıyor. Silindirik yüzeylerde yalıtım kalınlığını inceltmek ısı kaybını azaltır. Temel argüman olarak biz hep bunu ortaya koyuyoruz. Ürünümüzün yalıtım değerlerinin yanı sıra başka önemli özellikleri de var. Örneğin, 20 yıl boyunca defalarca sökülüp takılabilen bir ürün. Hiçbir şekilde dağılmıyor, lif haline gelmiyor, parçalanmıyor, üstünde gezilebiliyor, üstüne kaplama bile yapmanıza gerek yok, yağmurdan etkilenmiyor. A sınıfı yanmaz bir malzeme.
 Aerojel nedir? Yapı sektöründe ve endüstride kullanımının avantajları nelerdir?
Aerojel, içerisindeki sıvı bileşeni hava ile değiştirilmiş olan silikon tabanlı katı maddelerdir. En gelişmiş yalıtım malzemelerinden 3-5 kat daha fazla yalıtım gücüne sahip olan aerojelin çok dayanıklı bir yapısı var. Aerojel, bilinen köpüklerden ve diğer yalıtım maddelerinden çok daha üstün özelliklere sahip. Öyle ki, oksijen kaynağıyla doğrudan verilen ateşi bile yalıtabiliyor. Aerojel Aspen’e ait bir isim değil, bir proses. Aspen’in aerojel yaptığı taban silisyumdioksit, yani bildiğimiz silisyum. Fakat bir proses sonucu oluşturulmuş bir ürün. Silisyumdioksit, silikat jel haline getiriliyor. Bu değişik kimyasal ve katalistlerle beraber dokumasız bir kumaşa emdiriliyor. Daha sonra emdirme işlemi yapıldıktan sonra otoklav işlemine tabi tutuluyor. Tamamen kimyasal bir operasyon söz konusu. Burada malzemenin gözenek yapısıyla oynanıyor. Malzemenin yüzde 99,7’si hava; ve gözenekleri nano boyutta. Malzemenin gözenek boyutu bir kan hücresinin yüzde 1’i kadar ve içleri havayla dolu. Nano boyutta bir moleküler yapı oluşuyor. Dolayısıyla ısı transferi çok zor oluyor. Aerojel başka bir hammaddeden de yapılabiliyor. Fakat ısı yalıtım özelliği kazandırılması için temel malzeme olarak silika tercih ediliyor. Silikat tozlarının sağlığa herhangi bir zararı yok. Çünkü ortaya çıkan silika tozları amorf yapıda ve tanecik boyutları 5 micrometre boyutlarında. Bu boyutta olması normal toz sınıfına sokuyor.
Aerojel, 650 derecenin üstünde kullanıldığında ısıl özelliklerini kaybediyor. Fakat 1200 dereceye kadar yangın bariyeri olma özelliğine sahip. Ürünü 650 dereceye kadar olan sıcaklıklarda kullanırsanız Aspen yirmi yıl boyunca garanti veriyor. Yaşlanma testlerine göre de yirminci yılın sonunda ısıl iletim katsayısında beklenen değişim yüzde 1.

Nispeten pahalı bir ürün satıyor olmamıza rağmen sanayide çok kolay satabilmemizin nedeni, ürünümüzün sağladığı enerji tasarrufu. Boru yalıtımında az önce bahsettiğim gibi kalınlığı incelterek bir ısı tasarrufu sağlayabiliyorsunuz; fakat düz yüzeyde böyle bir kazancınız yok. Yapılarda kalınlığı artırmak bir problem olmadığı için daha kalın malzemeler kullanılabiliyor. Bizim ürünümüz binalarda daha çok dıştan yalıtım yapmanın yasak olduğu tarihi binalarda içeriden yalıtım yapmak için tercih ediliyor. Çünkü Avrupa standartları Türkiye’den daha farklı. Almanya’da 15 cm taşyünü kullanılıyor. Bina içerisinde 15 cm yalıtım yaptığınızda alan daralacaktır. Halbuki biz aynı yalıtımı 5 cm kalınlıkla yapıyoruz.
 Ürün çeşitleri nelerdir?
 Birçok değişik ürünü var. Bizim şu an endüstride çok üstünde durduğumuz üç ayrı ürün bulunuyor. Bunlardan birincisi, sarıya yakın renkli Pyrogel XT ismindeki ürün. 5 ve 10 milimetre olarak piyasaya sunuluyor. Maksimum kullanma sıcaklığı 650 derece ve ısı iletim katsayısı 0 derecede binde 19. Kullanma sıcaklığı arttıkça, başlangıçta taşyününden iki kat daha iyi bir ısı iletim katsayına sahip olmasına rağmen 600 derecelere çıktığında fark dört katına çıkıyor. Yani artan bir verim var. O yüzden daha yüksek sıcaklıklarda daha iyi bir performans sağlıyor.

Diğer beyaz renkteki ürün, Cryogel X201. Maksimum kullanım sıcaklığı 200 derece. 5 ve 10 milimetre olarak üretiliyor. Ancak bunun içindeki aerogel oranı daha yüksek ve daha iyi bir ısı iletim katsayısına sahip. 0 derecede ısı iletim katsayısı binde 13. Yani başlangıçta taşyününden üç kat daha iyi. Bir diğer özelliği de aynı zamanda soğukta da kullanılabiliyor olması. Minimum kullanma sıcaklığı da -273 derece. Soğukta kullanılan ürünün üstünde bir buhar bariyeri var. Bu şekilde ticari olarak piyasa sürülen ürünün adı Cryogel Z. Ürünlerimizin hepsi A sınıfı yanmaz malzemeler. Sudan hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Herhangi bir şekilde sistemde oluşmuş bir buhar varsa onu da gözeneklerinden dışarıya bırakabiliyorlar.
Yapı sektörüne yönelik ürünlerinizden bahsedebilir misiniz?

Mustafa Tavukçuoğlu: Aslında yapı sektörüne yönelik ürünlerimizin de diğer ürünlerimizden çok büyük bir farkı yok. Spaceloft adlı bir ürünümüz var. Spaceloft’ta başlangıç değeri binde 13 olan, diğer bütün özellikleriyse aynı olan bir yalıtım malzemesi. İstanbul standartlarında eğer ekstra yalıtım istenmemişse yalıtım kalınlığı 5 cm. 5 cm’i bizim karşıladığımız kalınlık aslında 1,7 cm civarı. Fakat bizim öyle bir kalınlığımız olmadığı için mecburen 2 cm kullanılmak zorunda. Bu kalınlıktaki Spaceloft ile yapılacak bina yalıtımı uygulaması diğer yalıtım malzemeleri ile üretilen çözümlere nazaran daha maliyetli oluyor. Ancak Spaceloft ile yapılan yalıtım, yangın dayanımı özelliği düşünüldüğünde daha güvenli. Nem tutmama özelliği düşünüldüğünde ise ısıl iletim özelliklerini uzun süre koruduğu için daha uzun ömürlü oluyor. Şu ana kadar birkaç özel projede, yüksek yalıtım değeri istenen spesifik bölgelerde kullanılmak üzere, düşük miktarlarda teklifler aldık. Sektördeki firmalarla da görüştük, birçok büyük firmayla bu ürünün kendi ürünlerinde kullanılabilirliğine yönelik görüşmelerimiz oldu.
Bina yalıtımında uygulama nasıl yapılıyor?
 Bina yalıtımında özel bir yapıştırıcıya gerek duyulmadan yapıştırılarak ve dübellenerek uygulanıyor. Üstüne boya veya kaplama da yapılabiliyor. Aspen’in satışlarının yüzde 80-85’i sanayiye yönelik. En önemli müşterileri de petrokimya, rafineri ve enerji tesisleri. Shell ve Mobil, bu ürünü standart ürün olarak yalıtım uygulamalarını aldılar ve bazı yerlerde kullanılmasını zorunlu hale getirdiler. Zaten onların dünyadaki rafinelerini gözönüne aldığınızda ciddi bir pazar oluşturuyor. Türkiye’de bu alanların dışında, tekstil ya da otomotiv gibi alanlarda da işler yapıyoruz. Örneğin bir tekstil firmasıyla montların içerisinde kullanılabilirliğini araştırıyoruz. Önceden Almanya’da üretilmiş fakat aşırı sıcak tutan bir ürün ortaya çıktığı için vazgeçilmiş. Biz geliştirmeye çalışıyoruz.

9
Uygulama firmaları / Ynt: Aerogel ; Endüstriyel Yalıtım
« : 10 Ekim 2012, 17:58:19 »
               Türkiye Distribütörü
Ayvaz Yalıtım Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
                     GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müh.

TEL : 0530 8271723
MAİL : ger@ayvaz.com
WEB: http://www.aspenaerogels.com.tr
http://www.facebook.com/groups/aerogel/
Skype: goksel.er

GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mustafa İnan Cad. No: 36 Hadımköy / İstanbul
Tel: +90 212 771 01 45
 
Geçtiğimiz yıl, dünyanın en iyi yalıtım malzemelerinden birisi olarak kabul edilen “Aerojel”i, endüstriyel uygulamalarda ve yapı sektöründe kullanıma uygun hale getiren Amerikan Aspen Aerogels firmasının Türkiye distribütörü olan Ayvaz Yalıtım Teknolojileri, 2011 yılının haziran ayında kuruldu. Amerikan menşeili Aspen Aerogel firmasının Türkiye temsilciliğinin yanı sıra Irak, Suriye, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Nijerya’da da Aspen’in distribütörlüğünü yürütüyoruz. Bu ürünlerin Türkiye’de de üretimini yapmak için görüşmelerimiz sürüyor. Aspen’in şu anda bütün dünyaya hitap eden Amerika Rhode Island’daki fabrikasında yıllık üretim kapasitesi yıllık 10 milyon metrekare. Türkiye’de kullanılan tüm bina ve endüstriyel yalıtımın 50 milyon metrekare olduğunu düşünürsek, Amerika’daki 10 milyon metrekarelik üretimin, niş çözümler için geliştirilmiş çok özel ürünler olduğunu görebiliriz. Aerojel, NASA uzay adamlarının kıyafetlerinin yalıtılması konusunda yapılan çalışmalar sonucu geliştirilmiş.

Aspen çok hızlı gelişen bir firma. Avrupa’da ikinci bir fabrika kurulması düşünülüyor. Bunun için Belçika veya Hollanda ön planda tutuluyor ama biz ikinci fabrikayı Türkiye’ye çekmeye çalışıyoruz.
Ürünleri doğrudan ithal ediyoruz, üzerinde hiçbir işlem yapmıyoruz. Rulo halinde üretiliyor ve bize de öyle geliyor. Daha iyi bir yalıtım istiyorsunuz ve yer sorununuz yoksa 5 cm yerine 10 cm EPS, XPS, camyünü ya da taşyünü kullanabilirsiniz. Fakat borulama söz konusu olduğunda yalıtım kalınlığını artırdığınızda, yüzey alanını da artırmış oluyorsunuz. Tersine bir döngü var burada. Yalıtımı artırmak için kalınlığı artırıyorsunuz ama bu durumda yüzey alanı ve dolayısıyla ısı kaybınız artıyor. Silindirik yüzeylerde yalıtım kalınlığını inceltmek ısı kaybını azaltır. Temel argüman olarak biz hep bunu ortaya koyuyoruz. Ürünümüzün yalıtım değerlerinin yanı sıra başka önemli özellikleri de var. Örneğin, 20 yıl boyunca defalarca sökülüp takılabilen bir ürün. Hiçbir şekilde dağılmıyor, lif haline gelmiyor, parçalanmıyor, üstünde gezilebiliyor, üstüne kaplama bile yapmanıza gerek yok, yağmurdan etkilenmiyor. A sınıfı yanmaz bir malzeme.
 Aerojel nedir? Yapı sektöründe ve endüstride kullanımının avantajları nelerdir?
Aerojel, içerisindeki sıvı bileşeni hava ile değiştirilmiş olan silikon tabanlı katı maddelerdir. En gelişmiş yalıtım malzemelerinden 3-5 kat daha fazla yalıtım gücüne sahip olan aerojelin çok dayanıklı bir yapısı var. Aerojel, bilinen köpüklerden ve diğer yalıtım maddelerinden çok daha üstün özelliklere sahip. Öyle ki, oksijen kaynağıyla doğrudan verilen ateşi bile yalıtabiliyor. Aerojel Aspen’e ait bir isim değil, bir proses. Aspen’in aerojel yaptığı taban silisyumdioksit, yani bildiğimiz silisyum. Fakat bir proses sonucu oluşturulmuş bir ürün. Silisyumdioksit, silikat jel haline getiriliyor. Bu değişik kimyasal ve katalistlerle beraber dokumasız bir kumaşa emdiriliyor. Daha sonra emdirme işlemi yapıldıktan sonra otoklav işlemine tabi tutuluyor. Tamamen kimyasal bir operasyon söz konusu. Burada malzemenin gözenek yapısıyla oynanıyor. Malzemenin yüzde 99,7’si hava; ve gözenekleri nano boyutta. Malzemenin gözenek boyutu bir kan hücresinin yüzde 1’i kadar ve içleri havayla dolu. Nano boyutta bir moleküler yapı oluşuyor. Dolayısıyla ısı transferi çok zor oluyor. Aerojel başka bir hammaddeden de yapılabiliyor. Fakat ısı yalıtım özelliği kazandırılması için temel malzeme olarak silika tercih ediliyor. Silikat tozlarının sağlığa herhangi bir zararı yok. Çünkü ortaya çıkan silika tozları amorf yapıda ve tanecik boyutları 5 micrometre boyutlarında. Bu boyutta olması normal toz sınıfına sokuyor.
Aerojel, 650 derecenin üstünde kullanıldığında ısıl özelliklerini kaybediyor. Fakat 1200 dereceye kadar yangın bariyeri olma özelliğine sahip. Ürünü 650 dereceye kadar olan sıcaklıklarda kullanırsanız Aspen yirmi yıl boyunca garanti veriyor. Yaşlanma testlerine göre de yirminci yılın sonunda ısıl iletim katsayısında beklenen değişim yüzde 1.

Nispeten pahalı bir ürün satıyor olmamıza rağmen sanayide çok kolay satabilmemizin nedeni, ürünümüzün sağladığı enerji tasarrufu. Boru yalıtımında az önce bahsettiğim gibi kalınlığı incelterek bir ısı tasarrufu sağlayabiliyorsunuz; fakat düz yüzeyde böyle bir kazancınız yok. Yapılarda kalınlığı artırmak bir problem olmadığı için daha kalın malzemeler kullanılabiliyor. Bizim ürünümüz binalarda daha çok dıştan yalıtım yapmanın yasak olduğu tarihi binalarda içeriden yalıtım yapmak için tercih ediliyor. Çünkü Avrupa standartları Türkiye’den daha farklı. Almanya’da 15 cm taşyünü kullanılıyor. Bina içerisinde 15 cm yalıtım yaptığınızda alan daralacaktır. Halbuki biz aynı yalıtımı 5 cm kalınlıkla yapıyoruz.
 Ürün çeşitleri nelerdir?
 Birçok değişik ürünü var. Bizim şu an endüstride çok üstünde durduğumuz üç ayrı ürün bulunuyor. Bunlardan birincisi, sarıya yakın renkli Pyrogel XT ismindeki ürün. 5 ve 10 milimetre olarak piyasaya sunuluyor. Maksimum kullanma sıcaklığı 650 derece ve ısı iletim katsayısı 0 derecede binde 19. Kullanma sıcaklığı arttıkça, başlangıçta taşyününden iki kat daha iyi bir ısı iletim katsayına sahip olmasına rağmen 600 derecelere çıktığında fark dört katına çıkıyor. Yani artan bir verim var. O yüzden daha yüksek sıcaklıklarda daha iyi bir performans sağlıyor.

Diğer beyaz renkteki ürün, Cryogel X201. Maksimum kullanım sıcaklığı 200 derece. 5 ve 10 milimetre olarak üretiliyor. Ancak bunun içindeki aerogel oranı daha yüksek ve daha iyi bir ısı iletim katsayısına sahip. 0 derecede ısı iletim katsayısı binde 13. Yani başlangıçta taşyününden üç kat daha iyi. Bir diğer özelliği de aynı zamanda soğukta da kullanılabiliyor olması. Minimum kullanma sıcaklığı da -273 derece. Soğukta kullanılan ürünün üstünde bir buhar bariyeri var. Bu şekilde ticari olarak piyasa sürülen ürünün adı Cryogel Z. Ürünlerimizin hepsi A sınıfı yanmaz malzemeler. Sudan hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Herhangi bir şekilde sistemde oluşmuş bir buhar varsa onu da gözeneklerinden dışarıya bırakabiliyorlar.
Yapı sektörüne yönelik ürünlerinizden bahsedebilir misiniz?

Mustafa Tavukçuoğlu: Aslında yapı sektörüne yönelik ürünlerimizin de diğer ürünlerimizden çok büyük bir farkı yok. Spaceloft adlı bir ürünümüz var. Spaceloft’ta başlangıç değeri binde 13 olan, diğer bütün özellikleriyse aynı olan bir yalıtım malzemesi. İstanbul standartlarında eğer ekstra yalıtım istenmemişse yalıtım kalınlığı 5 cm. 5 cm’i bizim karşıladığımız kalınlık aslında 1,7 cm civarı. Fakat bizim öyle bir kalınlığımız olmadığı için mecburen 2 cm kullanılmak zorunda. Bu kalınlıktaki Spaceloft ile yapılacak bina yalıtımı uygulaması diğer yalıtım malzemeleri ile üretilen çözümlere nazaran daha maliyetli oluyor. Ancak Spaceloft ile yapılan yalıtım, yangın dayanımı özelliği düşünüldüğünde daha güvenli. Nem tutmama özelliği düşünüldüğünde ise ısıl iletim özelliklerini uzun süre koruduğu için daha uzun ömürlü oluyor. Şu ana kadar birkaç özel projede, yüksek yalıtım değeri istenen spesifik bölgelerde kullanılmak üzere, düşük miktarlarda teklifler aldık. Sektördeki firmalarla da görüştük, birçok büyük firmayla bu ürünün kendi ürünlerinde kullanılabilirliğine yönelik görüşmelerimiz oldu.
Bina yalıtımında uygulama nasıl yapılıyor?
 Bina yalıtımında özel bir yapıştırıcıya gerek duyulmadan yapıştırılarak ve dübellenerek uygulanıyor. Üstüne boya veya kaplama da yapılabiliyor. Aspen’in satışlarının yüzde 80-85’i sanayiye yönelik. En önemli müşterileri de petrokimya, rafineri ve enerji tesisleri. Shell ve Mobil, bu ürünü standart ürün olarak yalıtım uygulamalarını aldılar ve bazı yerlerde kullanılmasını zorunlu hale getirdiler. Zaten onların dünyadaki rafinelerini gözönüne aldığınızda ciddi bir pazar oluşturuyor. Türkiye’de bu alanların dışında, tekstil ya da otomotiv gibi alanlarda da işler yapıyoruz. Örneğin bir tekstil firmasıyla montların içerisinde kullanılabilirliğini araştırıyoruz. Önceden Almanya’da üretilmiş fakat aşırı sıcak tutan bir ürün ortaya çıktığı için vazgeçilmiş. Biz geliştirmeye çalışıyoruz.

10
Uygulama firmaları / Ynt: Aerogel ; Endüstriyel Yalıtım
« : 02 Kasım 2011, 19:46:19 »
Aerogel dünyanın şimdiye kadar gördüğü en yenilikçi teknolojik gelişmelerden birini temsil eder. AEROGEL kırılgan, işe yaramaz bir madde olarak tanımlanmış ama sonunda Spaceloft veya Pyrogel imal edilebilir esnek, yenilikçi malzeme haline getirilmiştir. Aerojeller bu iki tip aşırı termik ısı koruma için büyük ihtiyaç, ama belki ileride, orada her yerde görüldüğü gibi günümüzde kullanılan genel yalıtımı için otomobil, ev, ve giyim de de görülebilir.

Personel Sığınakları

 Ağır şartlarda verimli izolasyon gerekli ısıtma / soğutma işlemleri için yakıt tüketiminde% 30-50 azalma anlamına gelir. Aspen Aerojeller daha verimli, daha hafif, şimdi alanında çadır yalıtım sistemleri, su itici bir alternatif sunuyor. Ayrıca, doğal akustik performans ve IR Bastırılması yetenekleri Aspen Aerojeller, yüksek performans afet çadırları,askeri barınaklar vb. için mükemmel bir seçim yapmak için tercih edilmelidir.


http://www.youtube.com/watch?v=74D7CunmbC8

geleceğin yalıtım malzemesi AEROGEL mi? http://www.thegearcaster.com/t​he_gearcaster/2010/01/aerogel-​the-insulation-of-the-future.h​tml

11
Aspen Aerogels®, nanoteknolojiyi outdoor giyim kuşam ve ayakkabılar için getiriyor. Aspen'in aerojel yalıtımı, sıcak ve soğuk ısıyı bloklayan nano boyutlu hava cepleri sayesinde diğer tüm yalıtım malzemelerinden daha yüksek ısıl performas sunar.

 Aspen Aerogels®'in aerojel yalıtımı Everest Dağı'nın dondurucu tepelerinden, kabarık zeminli Ölüm Vadisi'ne kadar uzanan olağanüstü çevre koşullarında -botlarda, ceketlerde ve uyku tulumlarında- test edildi.

 Şimdi bu olağanüstü koruma, Aspen'in çok yönlü aerojel yalıtım ürünleri olan -son tüketicinin de sahip olabileceği- Outddor Ekipmanları olarak sunuluyor. Daha Fazla Bilgi:
http://aspenaerogels.com.tr/markets/outdoor.htmlÇadır yalıtım sistemleri.Personel Sığınakları

 Ağır şartlarda verimli izolasyon gerekli ısıtma / soğutma işlemleri için yakıt tüketiminde% 30-50 azalma anlamına gelir. Aspen Aerojeller daha verimli, daha hafif, şimdi alanında çadır yalıtım sistemleri, su itici bir alternatif sunuyor. Ayrıca, doğal akustik performans ve IR Bastırılması yetenekleri Aspen Aerojeller, yüksek performans afet çadırları,askeri barınaklar vb. için mükemmel bir seçim yapmak için tercih edilmelidir.

13
Aspen Aerogels levhalar 150 cm genişliğinde gelir ve 3 çeşidi mevcuttur:

Çalışma aralığı (-273 °C) den ==> ( + 650°C)

Cryogel ™ - düşük sıcaklık uygulamaları için

Spaceloft ® - orta sıcaklık uygulamaları için

Pyrogel ® - Yüksek sıcaklık uygulamaları için

Her ürün tüm uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli kalınlıklarda
(5 mm:1.5x80 mt - 10 mm:1.5x47 mt) temin edilir.

CRYOGEL ™, SPACELOFT ® ve PYROGEL ® Aspen Aerogels, Inc ticari markalarıdır.

14
Uygulama firmaları / Ynt: Aerogel ; Endüstriyel Yalıtım
« : 29 Haziran 2011, 19:36:22 »
Aspen Aerogels levhalar 150 cm genişliğinde gelir ve 3 çeşidi mevcuttur:

Çalışma aralığı (-273 °C) den ==> ( + 650°C)

Cryogel ™ - düşük sıcaklık uygulamaları için

Spaceloft ® - orta sıcaklık uygulamaları için

Pyrogel ® - Yüksek sıcaklık uygulamaları için

Her ürün tüm uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli kalınlıklarda
(5 mm:1.5x80 mt - 10 mm:1.5x47 mt) temin edilir.

CRYOGEL ™, SPACELOFT ® ve PYROGEL ® Aspen Aerogels, Inc ticari markalarıdır.

15
ENDÜSTRİYEL YAPILARDA YANGIN YALITIM UYGULAMALARI

6. STANDART VE YÖNETMELİKLER
Gelişmiş ülkelerde, insana verilen önemin bir ifadesi olarak, yapı malzemelerinin standartlarda yer alan yangın sınıfları
ve direnç süreleri, imar yönetmelikleri ile diğer mevzuata da girmiştir. Ancak, TS 1263'teki yangın direnç sınıfları,
maalesef ülke çapında herhangi bir mevzuata girememiş, bunlara uyulması zorunluluğu getirilmemiştir. Sadece bazı
büyük şehirlerimizde,* o da İtfaiye Teşkilâtı'nın gayretleriyle, yangından korunma ile ilgili yerel yönetmelikler
yayınlandığını biliyoruz.
Aşağıda örnek olarak belirtilen kurallarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği'nden
alınmıştır.
2.5 Bina Kritik Bölümleri Ve Tesisatına İlişkin Önlemler
2.5.1 Kazan Daireleri
2.5.1.4 Kazan daireleri, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış olacaktır.
2.5.2 Kazan Daireleri Yakıt Depolan
2.5.2.4 Yakıt deposu ile kazan dairesinin yangına 120 dakika dayanıklı bir bölme ile ayrılmış olmaları esastır.
2.5.4 Bacalar
2.5.4.7 Kazan baca duvarları 500°C sıcaklığa dayanıklı olan malzemeden yapılacak, delikli tuğla ve briket
kullanılmayacaktır.
2.5.4.16 Yalıtımsız metal bacaların, döşeme ve çatı arasından geçirilmesi yasaktır.
2.5.7 Asansörler ve Yük Asansörleri
2.5.7.3 Asansör boşlukları birbirinden bağımsız olacak ve boşlukların ara sınırları en az 90 dakika dayanıklı bir duvar
ile ayrılmış olacaktır.
2.5.7.4 Asansör kapıları yangına en az 30 dakika dayanıklı ve yanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.

http://www.belgeler.com/blg/2ekr/aspen-aerogel-sunum-cryogel-tm-spaceloft-r-ve-pyrogel-r-aspen-aerogels

ASPEN AEROGEL Türkiye Distribütörü
Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. Tic. A.Ş.
GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müh.
Tel :             0530 8271723       

Mail : ger@ayvaz.com
Web: www.aspenaerogels.com.tr/
Çalışma Dosyaları : www.aerogel.com/markets/cases.html
Facebook : www.facebook.com/home.php?sk=group_172758669437401&ap=1

Sayfa: [1] 2 3

Rakipleriniz, siz 1 projeye teklif hazırlarken 10 projeye hazırlıyorlar.

Hem de sizin 10 da biri maliyetine.

Sebebini öğrendiniz, onlara yetişmeye niyetiniz varsa, hemen arayın.

mekanik tesisat metraj, keşif, yaklaşık maliyet yazılımı        AVANTAJLARI
  • En az 10 kalifiye personel almış kadar performans artışı sağlar. Alttaki videolardan görebileceğiniz üzere programın hızına aslında 100 adet personelle bile yetişmek imkansızdır. Örneğin: 20 km boru, 10 000 adet sprink metrajını, mahal cetveli dahil olarak 5 dakikada çıkarmak gibi.
  • 1 kalifiye personel maliyeti aylık 5 000 TL civarında olduğu düşünülürse, 10 adet personel maliyeti aylık 50 000 TL olmaktadır. Bu yüzden program ücreti önemsenmeyecek kadar azdır, zaten kendisini 1-2 saatte amorti etmektedir.
  • Hızlı ve hatasız şekilde metraj ve keşif çıkartır.
  • Vakit yetmediği için gelen işleri kaçırma problemini ortadan kaldırır.
  • Ayda 1-2 olan teklif verme adedini 20-30 lu rakamlara çıkartır. Bu sayede iş alma olasılığınız en az 10 kat artar.
  • Rakipleriniz programımızı kullanıyorlar ve bu saydığımız bütün avantajlara sahipler ve sizin rakiplerinizle mevcut metotlarla rekabet edebilmeniz mümkün değildir. Ancak programımızı kullanarak onlarla eşit şartlarda rekabet edebilirsiniz.
  • Personelin çalışma şevkini arttırır. Uykusuz, gece-gündüz iş yetiştirebilmek için sürekli yoğun tempoda çalışmaktan bıkmış, bunalmış personelin verimi düşer, hata yapma ihtimali artar. Programımızla metraj çıkarmak eğlence haline gelir, personel verimi ve motivasyonu sürekli üst seviyede tutulur.