Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - erdem190592

1
Faydalý siteler / Duvardan Duvara Halý Blog
18 Haziran 2017, 14:22:26
Halý yýkama , halý çeþitleri duvardan duvara halý döþeme ve duvardan duvara halý ile ilgili herþeyi bulabileceðiniz. En güzel blog yazýlarýnýn bulunduðu blog sayfasý.
www.halidunyasi.wordpress.com/
2
Sektörün Öncü markasý Balci Dekarasyon Farkýyla www.haliflekss.com açýldý. 1941'den günümüze ev dekarasyon firmasý olan firmanýn duvardan duvara halýlarýný heycan ile bekliyorduk. Ürünlerine birlikte göz atalým.

Duvardan Duvara Halý Modelleri
Duvardan duvara cami halýsý ve mescit halýsý modelleri ile evlerimize neþe katacak kampanyalarý ile bilinen balcý dekarasyonda binlerce ürün ve model halý modelleri sizleri bekliyor. Duvardan duvara halýlar evimizin neþesi olacak. Yaptýðý ürün geliþtirme stilleri ile kendin düþün sana göre tasarlayalým sistemiyle hizmetine devam eden firmamýzýn ürettiði duvardan duvara halý m2 fiyatlarý kampanya doðrultusunda açýlýþa özel peþin fiyatýna taksit imkaný ve %15'e varan indirim fýrsatý ile sizlerin olmak için bekliyor. Koku yapmaz ve anti alerjik olan duvardan duvara halý modelleri teslimat sürecinden döþenme sürecine kadar evinizin farkýný yaratacak þekilde tasarlandý. Hemen Bizimle iletiþime geçin ve evinizin farklý olduðunu haliflekss.com ile fark edin!3
Malzeme bilgileri / Boyler
06 Nisan 2017, 15:44:48
Boyler ile güneþ enerjisini oldukça verimli kullanabilirsiniz. Güneþ kollektörü ile birlikte boyler ve eþanjör yardýmýyla bedavaya evinizi ýsýtmabilirsiniz. Detaylý bilgi almak için boyler makalesini okumanýzý tavsiye ederim.
4
Isýtma Soðutma sektörünün lider kuruluþu Ekin Endüstriyel uzun soluklu çalýþmalarýnýn ve yatýrýmlarý sonunda MIT Hijyenik Membranlý Genleþme Tanký  serisini piyasaya sundu ,
''Genleþme Tanklarý tesisat sistemlerindeki basýnç kontrolünü ve su desteðini saðlayan tesisat ekipmanýdýr''. 8LT ile 10.000 LT arasýnda üretimi yapýlan MIT hijyenik membranlý genleþme tanký serisinde tesisat içinde birikip bekleyen suda oluþan bakterilerin çözümü olarak gelenekselleþmiþ, sýradan kauçuklu membran yerine Epdm ve Butil kauçuklu membran kullanýlarak kullaným suyunda daha hijyenik olunmasý hedefleniyor.
10,16,25 bar seçenekleri ile  2 yýl  Ekin Endüstriyel garantisi altýnda sunulan Hijyenik Membranlý Genleþme Tanký serisinin Flanþý(mm):80-110 olup yüksekliði(mm) 195'dir.
http://www.ekinendustriyel.com/