Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - atelbas

1
Merhaba,
Ýzmir de kurulu Ýnnovatek Teknoloji Ürünleri A.Þ.,
SoftHARÇ markalý; su yalýtým ve izolasyon malzemeleri, sýva ve harç katkýlarý,
ayrýca StoneCARE markalý doðaltaþ koruyucular, parlatýcýlar, temizleyiciler geliþtirip üreten
ve bu ürünlerini Türkiye ve Dünyaya satan bir firmadýr.
SoftHARÇ ürünleri, Türkiye'nin ilk ve tek "Teknoloji Ödülü" kazanmýþ yapý kimyasallarýdýr.
www.softharc.com sitemiz bu konularda çözülmüþ problemler, bilgiler ve online alýþveriþ imkaný sunar...

Türkiye'nin her bölgesine bayilikler verilmektedir...