İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - dereli

Sayfa: [1] 2
1
Inroads yardımı ile yağmursuyu şebeke tesisi ve çözümü part-5-6

2
Inroads yardımı ile yağmursuyu şebeke tesisi ve çözümü part-1-2-3-4

3
Arkadaşlar
 
    Facebookta    https://www.facebook.com/groups/tasarimci.haritacilar/ da basic eğitim videolarım yayınlaşmış durumda. Oradan takip edebilirsiniz.


 DERELİ

4
Arkadaşlar


  Yeni seri Leica total staionlarda PRF  ve ALN dosyalarının otomatik olarak InRoads yardımı ile export etmenin adımlarını ekte bulabilirsiniz.
İyiçalışmalar.
 
Dereli

5
Merhaba 


 Aşağıdaki kodlar ile autocad üzerinde kapalı olan tüm objelerin toplam alanlarını  hatch lerde dahil , tek kalemde hesaplayabilirsiniz.  Line , pline , arc ların uzunluklarını toplayabilirsiniz. Gereksiz zaman kaybından tasarrufta bulunursunuz.  Genelde metraj işleri ile uğraşan arkadaşlara hızlı çözümler bulan bir programdır.


Dereli(vl-load-com)
(defun c:ttt ( / js htx AcDoc Space str k_mod n ename nw_obj pt key)
  (or
    (setq js (ssget "_I"))
    (setq js (ssget "_P"))
  )
  (cond
    (js
      (sssetfirst nil js)
      (initget "bir oncekini sec bir oncekini secme _Existent New")
      (if (eq (getkword "\secim yap [bir oncekini sec/bir oncekini secme] <bir oncekini sec>: ") "New")
        (progn (sssetfirst nil nil) (setq js (ssadd) js (ssget)))
      )
    )
    (T (setq js (ssget)))
  )
  (cond
    (js
      (initget 6)
      (setq htx (getdist (getvar "VIEWCTR") (strcat "\yazi boyu <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: ")))
      (if htx (setvar "TEXTSIZE" htx))
      (setq
        AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        Space
        (if (= 1 (getvar "CVPORT"))
          (vla-get-PaperSpace AcDoc)
          (vla-get-ModelSpace AcDoc)
        )
        str ""
      )
      (cond
        ((null (tblsearch "LAYER" "Toplam Uzunluk"))
          (vlax-put (vla-add (vla-get-layers AcDoc) "Toplam Uzunluk") 'color 96)
        )
      )
      (initget "uzunluk alan _Length Area")
      (setq k_mod (getkword "\nMesurer [uzunluk/alan] <uzunluk> : "))
      (if (not k_mod) (setq k_mod "Length"))
      (repeat (setq n (sslength js))
        (setq ename (vlax-ename->vla-object (ssname js (setq n (1- n)))))
        (if (eq k_mod "Length")
          (foreach typ_measure '("Length" "ArcLength" "Circumference" "Perimeter")
            (if (vlax-property-available-p ename (read typ_measure))
              (setq str
                (strcat str
                  "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
                  (itoa (vla-get-ObjectID ename))
                  ">%)." typ_measure " \\f \"%lu2%pr2\">%"
                  "+"
                )
              )
            )
          )
          (if (vlax-property-available-p ename "Area")
            (setq str
              (strcat str
                "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
                (itoa (vla-get-ObjectID ename))
                ">%).Area \\f \"%lu2%pr2\">%"
                "+"
              )
            )
          )
        )
      )
      (cond
        ((/= str "")
          (setq nw_obj
            (vla-addMtext Space
              (vlax-3d-point (setq pt (polar (getvar "VIEWCTR") (* pi 0.5) (getvar "TEXTSIZE"))))
              0.0
              (strcat
                "{\\fArial|b0|i0|c0|p34;"
                "%<\\AcExpr ("
                (substr str 1 (1- (strlen str)))
                ") \\f \"%lu2%pr2\">%"
              )
            )
          )
          (mapcar
            '(lambda (pr val)
              (vlax-put nw_obj pr val)
            )
            (list 'AttachmentPoint 'Height 'DrawingDirection 'InsertionPoint 'StyleName 'Layer 'Rotation 'BackgroundFill)
            (list 5 (getvar "TEXTSIZE") 5 pt "Standard" "Toplam Uzunluk" 0.0 0)
          )
          (while (and (setq key (grread T 4 0)) (/= (car key) 3))
            (cond
              ((eq (car key) 5)
                (vlax-put nw_obj 'InsertionPoint (trans (cadr key) 1 0))
              )
            )
          )
        )
        (T (princ "\n secilen objelerde gerekli ozellik yok"))
      )
    )
  )
  (prin1)
)

6
   Merhaba ,
[/size]         Eğer ortada  çözülmesi gereken bir poligon hesabı var ise ,  bu civil 3d ile çözülmelidir.  Hesap metodu kesinlikle en küçük kareler yöntemine göre olmalıdır.  Diğer metotlar  , C1'ik çözümler üretir ve tercih edilmez. Universitede öğretildiği gibi , toplama çıkarma işlemi ile de poligon hesabı çözülmez.  Geri kalmış mühendislik çözümlerinde de bu metotlar sıkça kullanılır. Türkiye’ de de maalesef hala  Netcad bu metod ile çözüm yaptığı için , Türkiye de  hala  mühendislikte Netcad’e bağımlı olduğu için ,  geri kalan ülkeler rasında  yerlerimizi çok sağlamdır.
[/size]
 [/size]           Neyse daha  fazla sinirlenmeden ben size  En Küçük Kareler yöntemine göre Dayalı poligon hesabının nasıl yapılacağını anlatayım.

7  Merhaba ,


    Ekseriyetle kullanılmayan , yani tercih edilmeyen bir yatay geometrinin inroadsta çözünümünün anlatımını gönderiyorum. 

8
Merhaba ,


    Inroads'ta oluşturduğunuz bir yatay ve düşey geomteriyi direk olarak , GSI formatında Total stationa atabileceğinizi biliyormusunuz?
9
NetCAD / Yatay geometri
« : 26 Haziran 2013, 10:49:45 »
Merhaba uzun bir aradan sonra ,
    7 yıl sonra Netcad'in yeni versiyonununu bir arkadaşım vesilesi ile inceleme fırsatı buldum. Hala netpro modülünün bir kaos olduğunu gördüm.  :))


Dereli

10
Kilo ve Focus area 4 icin koordinat donusumu hesabi  asagidadir.N ve E koordinatlari icin  , Iki boyutlu bezerlik donsumu , iki adet nokta  referans noktasindan cikilarak yapilmistir. Bu noktalar :

YUKSEL SISTEMINDE KOORDINATLAR   
NOKTA NO   e   n
DORU#1   523421.52592900   3866673.33932870
TOPRAK#1   524241.76827626   3867855.10584314
      
CH2 SISTEMINDE KOORDINATLAR   
NOKTA NO   E   N
DORU#1   523427.16277245   3866678.66101409
TOPRAK#1   524245.18430273   3867860.20579960
 
dir. 


 e ,n        Yuksel sisteminin koordinatlari
 E, N        Ch2 sisteminin koordinatlari2 boyutlu bezerlik donusumunun denklemleri

E1=a*e1-b*n1+c
N1=a*n1+b*e1+d
E2=a*e2-b*n2+c
N2=a*n2+b*e2+d

523421.52592900*a-3866673.33932870*b+1.00000000*c+0.00000000*d= 523427.16277245
3866673.33932870*a+523421.52592900*b+0.00000000*c+1.00000000*d= 3866678.66101409
524241.76827626*a-3867855.10584314*b+1.00000000*c+0.00000000*d= 524245.18430273
3867855.10584314*a+524241.76827626*b+0.00000000*c+1.00000000*d= 3867860.20579960

Sekilide olusan denklemlerin cozumu asagidaki gibidir.

Katsayıların Matrisi       
a   b   c   d   Matrisin sabitleri
523421.52592900   -3866673.33932870   1.00000000   0.00000000   523427.16277245
3866673.33932870   523421.52592900   0.00000000   1.00000000   3866678.66101409
524241.76827626   -3867855.10584314   1.00000000   0.00000000   524245.18430273
3867855.10584314   524241.76827626   0.00000000   1.00000000   3867860.20579960
                
                
                
Katsayıların Inverse (ters) matrisi       
0.00   0.00   0.00   0.00   
0.00   0.00   0.00   0.00   
2416.63   -1233.73   -2415.63   1233.73   
1233.73   2416.63   -1233.73   -2415.63   
                
                
Matrisin Değişkenleri           
a   0.998993104009514           
b   0.00118036704566293           
c   5096.76166439056           
d   3280.83004760742           

Tum donusum icin olusan denklem asagidaki gibidir.

Yuksel den Ch2 koordinatrina donusum

E1=0.998993104009514*e1-0.00118036704566293*n1+5096.76166439056
N1=0.998993104009514*n1+0.00118036704566293*e1+3280.83004760742
E2=0.998993104009514*e2-0.00118036704566293*n2+5096.76166439056
N2=0.998993104009514*n2+0.00118036704566293*e2+3280.83004760742    seklindedir.

11
Arkadaslar  merhaba
 
     Konuda da bahsi gectigi gibi ,  Autocad te  nokta numarasi kullanarak  point import ve export eden guzel iki adet macro var. isteyen mail atsin gondereyim.

  dereli

12
Arkadaslar  merhaba
 
     Konuda da bahsi gectigi gibi ,  Autocad te  nokta numarasi kullanarak  point import ve export eden guzel iki adet macro var. isteyen mail atsin gondereyim.

  dereli

13
arkadaslar elinde ingilizce yada turkce A dan Z ye dever hesabini detayli anlatan kaynak var ise paylassin , kafayi yiyecem...
proje hizi ?
max dever "
serit duzeltme faktoru ?
surtunme katsayilari ?
gecis uzunluklari
spiralli sipiralsiz kurplar   her turlu abak - hesap - ornek olur.
tesekkurler...

14
Teknik hesap ve bilgiler / yagmursuyu drenaj sistemleri
« : 12 Ekim 2010, 10:35:16 »
     
      merhaba
   
 iki asamali soracagim sorularin cevaplarini verebilecek arkadaslar ariyorum.

    Birincisi :  A ulkesinin B sehrinde ,  X m^2 beton -asphalt yada beton kapli bir yuzeye , Y dakika yagmur yagdigini varsayadigimizda ne kadar m^3 luk bir su hacmi olusur ?  sorusuna cevap verebilmek icin neleri bilmem gerekiyor ?

    Ikincisi :  Bu yagmur sularini bir noktadan trapez bir kanala verir isek , bu kanalin boyutlari ne olacaktir ?

 tesekkurler.

15
 bu sitedeye günde 15-20 kişi ya giriyor ya girmiyor.   bence sonderece başarısız yönetiyorsunuz.  halbuki bilgisyar başında olan binlerce mühendis buraya daha farklı renkler verebilir.

 

Sayfa: [1] 2

Rakipleriniz, siz 1 projeye teklif hazırlarken 10 projeye hazırlıyorlar.

Hem de sizin 10 da biri maliyetine.

Sebebini öğrendiniz, onlara yetişmeye niyetiniz varsa, hemen arayın.

mekanik tesisat metraj, keşif, yaklaşık maliyet yazılımı        AVANTAJLARI
  • En az 10 kalifiye personel almış kadar performans artışı sağlar. Alttaki videolardan görebileceğiniz üzere programın hızına aslında 100 adet personelle bile yetişmek imkansızdır. Örneğin: 20 km boru, 10 000 adet sprink metrajını, mahal cetveli dahil olarak 5 dakikada çıkarmak gibi.
  • 1 kalifiye personel maliyeti aylık 5 000 TL civarında olduğu düşünülürse, 10 adet personel maliyeti aylık 50 000 TL olmaktadır. Bu yüzden program ücreti önemsenmeyecek kadar azdır, zaten kendisini 1-2 saatte amorti etmektedir.
  • Hızlı ve hatasız şekilde metraj ve keşif çıkartır.
  • Vakit yetmediği için gelen işleri kaçırma problemini ortadan kaldırır.
  • Ayda 1-2 olan teklif verme adedini 20-30 lu rakamlara çıkartır. Bu sayede iş alma olasılığınız en az 10 kat artar.
  • Rakipleriniz programımızı kullanıyorlar ve bu saydığımız bütün avantajlara sahipler ve sizin rakiplerinizle mevcut metotlarla rekabet edebilmeniz mümkün değildir. Ancak programımızı kullanarak onlarla eşit şartlarda rekabet edebilirsiniz.
  • Personelin çalışma şevkini arttırır. Uykusuz, gece-gündüz iş yetiştirebilmek için sürekli yoğun tempoda çalışmaktan bıkmış, bunalmış personelin verimi düşer, hata yapma ihtimali artar. Programımızla metraj çıkarmak eğlence haline gelir, personel verimi ve motivasyonu sürekli üst seviyede tutulur.