Teknik İnsanlar Forumu

Mühendislik, Ýnþaat, Yapý, Teknolojiler Hakkýnda Her Þey => Malzeme bilgileri => Konuyu başlatan: senerorama - 16 Aralık 2005, 14:24:23

Başlık: inþaat malzemelerinde TS belge nolarý
Gönderen: senerorama - 16 Aralık 2005, 14:24:23
ÝNÞAAT MALZEMELERÝNDE TS BELGE NOLARI   
TS 03078   BETON ÝÞLERÝNDE KULLANILAN PVC PLASTÝK DÝLATASYON MALZEMELERÝ-PVC PLASTÝK SU TUTUCULARI
TS 03068   LABORATUARDA BETON DENEY NUMUNELERÝN HAZIRLANMASI VE BAKIMI
TS 03113   YAPILAR ÝÇÝN SU GEÇÝRMEZ KAÐITLAR
TS 03114   BETON BASINÇ MUKAVEMETÝ TAYÝNÝ
TS 03115   TAZE BETON KIVAM DENEYÝ (VEBE METODU ÝLE)
TS 03128   BÝNALARDA ZEMÝN RUTUBETÝNE KARÞI YAPILACAK YALITIM ÝÇÝN YAPIM KURALLARI
TS 03129   BETONDA YARMADA ÇEKME DAYANIMI TAYÝNÝ DENEYÝ (SÝLÝNDÝR YARMA METODU)
TS 03231   PÝÞMÝÞ KÝL DRENAJ BORULARI
TS 03232   YAPILARDAKÝ OTURMALARIN KABARMA VE ÇÖKMELERÝNÝN YAPIM SIRASINDA VE SONRASINDA GÖZLENMESÝ YÖNTEMLERÝ
TS 03233   ÖN GERÝLMELÝ BETON YAPILARIN HESAP VE YAPIM KURALLARI
TS 03234   BÝMSBETON YAPIM KURALLARI,KARIÞIM HESABI VE DENEY METOTLARI
TS 03235   PÜSKÜRTME YOLU ÝLE ASBEST-ÇÝMENTO YALITIMI YAPIM KURALARI
TS 03260   BETON YÜZEY SERTLÝÐÝ YOLU ÝLE YAKLAÞIK BETON DAYANIMININ TAYÝNÝ KURALI
TS 03261   TAZE BETONDA HAVA MÝKTARININ HACÝM METODU ÝLE TAYÝNÝ
TS 03262   BETONDA AÞINMA DAYANIKLILIÐI TAYÝNÝ DENEY METODU (KUM PÜSKÜRTME YOLU ÝLE)
TS 03284   BETONUN EÐÝLMEDE ÇEKME DAYANIMI TAYÝNÝ (ÜÇTE BÝR NOKTALARDAN YÜKLENMÝÞ BASÝT KÝRÝÞ METODU ÝLE)
TS 03285   BETONUN EÐÝLMEDE ÇEKME DAYANIMI TAYÝNÝ (ORTA NOKTASINDAN YÜKLENMÝÞ BASÝT KÝRÝÞ METODU ÝLE)
TS 03286   BETONUN EÐÝLMEDE ÇEKME DAYANIMININ ÞANTÝYEDE TAYÝNÝ DENEYLERÝ
TS 03287   BETONUN EÐÝLMEDE ÇEKME DENEYÝNDEN ÇIKAN DENEY NUMUNESÝ PARÇALARI ÜZERÝNDE BASINÇ DAYANIMI DENEY METODU
TS 03288   YAÐMUR OLUKLARI VE BORULARI-METAL LEVHADAN ÝMAL EDÝLEN TARÝFLER,SINIFLANDIRMA VE ÖZELLÝKLER
TS 03289   GÖZENEKLÝ BETON-HAFÝF AGREGALI-BASINÇ MUKAVEMETÝNÝN TAYÝNÝ
TS 03322   ÇÝMENTO HARCI VE BETON NUMUNELERÝNDE BOY DEÐÝÞÝM TAYÝNÝ
TS 03323   BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERÝNÝN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIÞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYÝ
TS 03324   KÜÇÜK TÝP PÝS SU ARITMA TESÝSLERÝNÝN TASARIM, YAPIM VE ÝÞLETME KURALLARI
TS 03351   ÞANTÝYEDE BETON DENEY NUMUNELERÝNÝN HAZIRLANMASI
TS 03357   ÇELÝK YAPILARDA KAYNAKLI BÝRLEÞÝMLERÝN HESAP VE YAPIM KURALLARI
TS 03441   KLINKERLER-PORTLAND ÇÝMENTOSU KLINKERÝ
TS 03442   ORGANÝK LÝFLÝ BÝTÜMLÜ OLUKLU LEVHALAR VE ÖZEL PARÇALARI
TS 03457   KÝREMÝT-PÝÞMÝÞ TOPRAKTAN
TS 03440   ZARARLI KÝMYASAL ETKÝLERÝ OLAN SU,ZEMÝN VE GAZLARIN ETKÝSÝNDE KALACAK BETONLAR ÝÇÝN YAPIM KURALLARI
TS 03443   KARGÝR DUVAR HARÇLARININ KARGÝR DUVAR ELEMANLARINA YAPIÞMA DAYANIMININ TAYÝNÝ DENEY YÖNTEMÝ
TS 03449   ÇABUK DONA VE ÇÖZÜLME KOÞULLARI ALTINDA BETONDA DAYANIKLILIK FAKTÖRÜ TAYÝNÝ
TS 03450   GRE-SERAMÝK KAROLAR-DIÞ ÇEVRE ÞARTLARINA DAYANIKLI
TS 03451   SERAMÝK KAPLAMA PLAKALARIN MUAYENE VE DENEY METOTLARI
TS 03452   BETON KÝMYASAL KATKI MADDELERÝ (PRÝZ SÜRESÝNÝ AYARLAYAN VE KARIÞIM SUYUNU AZALTAN)
TS 03453   BETON ELEMANLARDA BÜZÜLME ORANI (RÖTRE) TAYÝN METODU
TS 03454   BASINÇ ALTINDA BETONDA SÜNME TAYÝN METODU
TS 03455   BETONDA GEÇÝRGENLÝK KATSAYISI TAYÝN METODU
TS 03456   BETONA HAVA SÜRÜKLEYÝCÝ KATKI MADDELERÝ
TS 03458   KANALÝZASYON BORULARI-SERAMÝKTEN
TS 03502   BETONDA STATÝK ELASTÝTE MODÜLÜ VE POISSON ORANI TAYÝNÝ
TS 03505   ÖNYAPIMLI BETONARME KANALET EYERLERÝ
TS 03523   BETON AGREGALARIN YÜZEY NEMÝ ORANININ TAYÝNÝ
TS 03524   YÜKSEK FIRIN CÜRUF AGREGALARINDA SÜNGERÝMSÝ VE CAMSI TANE ORANI TAYÝNÝ
TS 03525   YÜKSEK FIRIN CÜRUF AGREGALARINDA UFALANMAYA YATKINLIK TAYÝNÝ
TS 03526   BETON AGREGALARINDA ÖZGÜL AÐIRLIK VE SU EMME ORANI TAYÝNÝ
TS 03527   BETON AGREGALARINDA ÝNCE MADDE ORANI TAYÝNÝ
TS 03528   BETON AGREGALARINDA HAFÝF MADDE ORANI TAYÝNÝ
TS 03529   BETON AGREGALARININ BÝRÝM AÐIRLIKLARININ TAYÝNÝ
TS 03530   BETON AGREGALARININ TANE BÜYÜKLÜÐÜ DAÐILIMININ TAYÝNÝ (GRANÜLMETRÝK BÝRLEÞÝM TAYÝNÝ)
TS 03531   ÖNYAPIMLI BETONARME KANALETLER
TS 03559   ÇÝFT CAMLI PENCERE ÜNÝTESÝ
TS 03540   ÖNYAPIMLI BETONARME KANALET SIZDIRMAZLIK CONTALARI
TS 03599   SU DEPOLARI VE YÜZME HAVUZLARININ SIZDIRMA YALITIMI TASARIM VE YAPIM KURALLARI
TS 03624   SERTLEÞMÝÞ BETONDA ÖZGÜL AÐIRLIK SU EMME VE BOÞLUK ORANI TAYÝN METODU
TS 03645   BÝTÜMLÜ SICAK KAPLAMA KARIÞIMLARININ BASINÇ DAYANIMI TAYÝNÝ METODU
TS 03646   ÇÝMENTO-ERKEN DAYANIMI YÜKSEK
TS 03647   BÝNALARDA YERALTI SUYUNA KARÞI YAPILACAK YALITIMLARDA TASARIM VE YAPIM KURALLARI
TS 03648   ÖNYAPIMLI BETON ELEMANLARA ATMOSFER BASINCI ALTINDA BUHAR KÜRÜ UYGULAMA KURALLARI
TS 03649   PERLÝTLÝ ISI YALITIMI BETONU YAPIM-UYGULAMA KAURALLARI VE DENEY METODLARI
TS 03655   BETON AGREGALARINDA DONA DAYANIKLILIK TAYÝNÝ
TS 03673   BETON AGREGALARINDA ORGANÝK KÖKENLÝ MADDE TAYÝNÝ DENEY METODU
TS 03674   BETON AGREGALARINDA SÜLFAT MÝKTARI TAYÝN METODU
TS 03681   GENLEÞTÝRÝLMÝÞ PERLÝT AGREGASI
TS 03682   ALÇILI PERLÝT BÖLME DUVARI ELEMANLARI
TS 03683   ÖNYAPIMLI BETONARME KANALET AYAKLARI VE TEMEL BLOKLARI
TS 03694   BETON AGREGALARINDA AÞINMAYA DAYANIKLILIK AÞINMA ORANI TAYÝNÝ
TS 03720   BÝTÜMLÜ KAPLAMA KARIÞIMLARININ HESAP ESASLARI-MARSHALL VE HUBBARD-FIELD METODLARI ÝLE-
TS 03721   ÇELÝK TELLER-ÖNGERÝLMELÝ BETON ÝÇÝN-
TS 03722   PERLÝTLÝ SIVA VE SIVA HARÇLARININ YAPIM, BAKIM VE UYGULAMA KURALLARI
TS 03732   BETON AGREGALARINDA KLORÜR MÝKTARI TAYÝNÝ METODU
TS 03787   BETON AGREGASI-HAVADA SOÐUTULMUÞ YÜKSEK FIRIM CÜRUFUNDAN-
TS 03811   ÖNYAPIMLI BETONARME KANALET,KANALET EYERÝ, KANALET AYAÐI VE TEMEL BLOKLARI YAPIM KURALLARI
TS 03814   BETON AGREGALARINDA TANE ÞEKLÝ SINIFI TAYÝNÝ DENEY METODU
TS 03820   BETON AGREGALARI-ORGANÝK MADDELERÝN HARÇ DAYANIMIA ETKÝSÝNÝN TAYÝNÝ METODU
TS 03821   BETON AGREGALARI-YETERLÝLÝK DENEYÝ-
TS 03830   BETON BORU YAPIM KURALLARI
TS 04022   KÝREÇLER-SÖNDÜRÜLMÜÞ-YAPILARDA KULLANILAN
TS 04037   SERAMÝK KAROLAR-TOZ HALÝNDE PRESLENMÝÞ-SU EMMESÝ (%6<E<=%10) OLAN
TS 04045   YAPI MALZEMELERÝNDE KAPÝLER SU EMME TAYÝNÝ
TS 04046   HAZIR DUVAR PANELLERÝ HAFÝF AGREGALI BETONDAN YAPILMIÞ, BOÞLUKLU
TS 04047   HAZIR DÖÞEME VE ÇATI PLAKLARI-HAFÝF AGRAGALI BETONDAN YAPILMIÞ DONATILI
TS 04060   DENÝZLÝKLER-BETONDAN YAPILMIÞ HAZIR-
TS 04063   PARAPETLER-BETONDAN YAPILMIÞ HAZIR-
TS 04067   MERDÝVEN BASAMAKLARI-BETONDAN YAPILMIÞ HAZIR-
TS 04081   FÝLTRE KUMU VE ÇAKILI-SU ARITMA TESÝSLERÝNDE KULLANILAN-
TS 04106   TAZE BETONDA SU SALMA YÜZDESÝNÝN TAYÝNÝ
TS 04203   BETON KARIÞTIRMA DONANIMI YETERLÝLÝK TAYÝNÝ
TS 04377   FABRÝKA TUÐLALARI-DUVARLAR ÝÇÝN DÜÞEY DELÝKLÝ HAFÝF
TS 04559   BETON ÇELÝK HASIRLARI
TS 04560   ASBEST VE ÇÝMENTODAN YAPILMIÞ OLUKLU LEVHALARIN ÇATI KAPLAMSINDA KULLANILMASI KURALLARI
TS 04561   ÇELÝK YAPILARIN PLASTÝK TEORÝYE GÖRE HESAP KURALLARI
TS 04562   FABRÝKA TUÐLALARI DUVARLAR ÝÇÝN-KLÝNKER TUÐLA
TS 04563   FABRÝKA TUÐLALARI DUVARLAR ÝÇÝN-YATAY DELÝKLÝ-
TS 04834   BETON ÝLE ÝLGÝLÝ TERÝMLER
TS 04916   HAFÝF ÖRGÜ HARÇLARI-HAFÝF AGRAGALARLA YAPILMIÞ,DUVARLAR ÝÇÝN
TS 05021   KANALÝZASYON BORULARI ÝÇÝN ÖZEL PARÇALAR-SERAMÝKTEN-
TS 05105   BETONARME TEL ÇÝT DÝREKLERÝ
TS 05358   SERT PVC PROFÝLLERÝ-PENCERE VE CAMLI DIÞ KAPI YAPIMINDA KULLANILAN-
TS 05536   ÇELÝK KONSTRÜKSÝYON PROJELERÝNÝN ÇÝZÝM VE TANZÝMÝ KURALLARI
TS 05679   ÇELÝK ÇUBUKLAR-ÖNGERÝLMELÝ BETON ÝÇÝN-ALAÞIMLI SICAK HADDELENMÝÞ VEYA SICAK HADDELENMÝÞ ÝÞLEM GÖRMÜÞ
TS 05680   ÇELÝK DEMETLER(TORONLAR)-ÖNGERÝLMELÝ BETON ÝÇÝN
TS 05707   ÖNGERÝLMELÝ BETON BORULAR
TS 05744   ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝNDE TEMEL ZEMÝNÝ ÖZELLÝKLERÝNÝN YERÝNDE ÖLÇÜMÜ.
TS 05891   ASBEST --ÇÝMENTO BORU HATLARI-HÝDROLÝK HESAP ESASLARI
TS 05892   BÝNA ÝNÞAATI-DERZ MALZEMELERÝ-DERZ SIZDIRMAZLIK MALZEMELERÝ-TERÝMLER
TS 05893   BETON BASINÇ MUKAVEMETLERÝNE GÖRE SINIFLANDIRMA
TS 05929   BETON DENEYLERÝ-BOYUTLAR, TOLERANSLAR VE DENEY NUMUNELERÝNÝN UYGUNLUÐU
TS 05930   TAZE BETON-KIVAM SINIFLANDIRMASI
TS 05931   SIKIÞTIRILMIÞ TAZE BETON
TS 05958   BÝNA VE ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ GENEL TERÝMLER
TS 05991   ASBESTLÝ ÇÝMENTO BORU HATLARI-DÖÞEME KURALLARI
TS 06082   BÝNA ÝNÞAATI-DERZ MALZEMELERÝ-DERZ SIZDIRMAZLIK MALZEMELRÝ-SÜREKLÝ UZAMADA ÇEKME ÖZELLÝKLERÝNÝN TAYÝNÝ METODU
TS 06083   BÝNA ÝNÞAATI-DERZ MALZEMELERÝ-DERZ SIZDIRMAZLIK MALZEMELERÝ-ÇEKME ÖZELLÝKLERÝNÝN TAYÝNÝ METODU
TS 06084   BÝNA ÝNÞAATI-DERZ MALZEMELERÝ-ELASTÝKÝYET TAYÝN METODU
TS 06085   TAZE BETON -KIVAM TAYÝN METODU-SIKIÞTIRMA ÝNDEKSÝ
TS 06164   BETONARME PROJELERÝN ÇÝZÝM VE TANZÝMÝ KURALLARI-GENEL
TS 06165   BÝNA BOYUT TOLERANSLARI-BÖLÜM 1:DEÐERLENDÝRME VE ÞARTNAMELERDE UYGULANACAK TEMEL ÝLKELER
TS 06166   ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝNDE ZEMÝN DENEYLERÝ:KÝMYEVÝ DENEYLER-ZEMÝNDE pH DEÐERÝNÝN ÖLÇÜMÜ
TS 06167   ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝNDE ZEMÝN DENEYLERÝ:KÝMYEVÝ DENEYLER-KALSÝYUM KARBONAT MUHTEVASININ BULUNMASI
TS 06168   ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝNDE ZEMÝN DENEYLERÝ:KÝMYEVÝ DENEYLER-ZEMÝN BOÞLUK SUYU VE YERALTI SUYUNDA ÇÖZÜNMÜÞ TUZ MUHTEVASININ BULUNMASI
TS 06169   ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝNDE ZEMÝN DENEYLERÝ:KÝMYEVÝ DENEYLER-ORGANÝK MADDE MÝKTARININ BULUNMASI
TS 06170   ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝNDE ZEMÝN DENEYLERÝ:KÝMYEVÝ DENEYLER-ZEMÝNÝN TOPLAM SÜLFAT MUHTEVASININ TAYÝNÝ
TS 06171   ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝNDE ZEMÝN DENEYLERÝ:KÝMYEVÝ DENEYLER-YERALTI SUYU VE ZEMÝN BOÞLUK SUSYUNDA ÇÖZÜNMÜÞ SÜLFAT MUHTEVASININ ÖLÇÜLMESÝ
TS 06172   ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝNDE ZEMÝN DENEYLERÝ:KÝMYEVÝ DENEYLER-ZEMÝN ÇÝMENTO KARIÞIMINDA ÇÝMENTO MUHTEVASI TAYÝNÝ
TS 06332   SERLEÞMÝÞ BETON-YOÐUNLUK TAYÝNÝ METODU
TS 06333   BÝNA ÝNÞAATI-DERZ SIZDIRMAZLIK MALZEMELRÝ-SABÝT SICAKLIKTA ADEZYON VE KOHEZYON ÖZELLÝÐÝ TAYÝNÝ METODU
TS 06432   BANYO KÜVETLERÝ-BAÐLANTI BOYUTLARI
TS 06433   PERLÝTLÝ SIVA VE HARÇLAR
TS 06571   YERALTI SULARININ DRENAJ METODU-TÜNEL VE GALERÝ KAZILARINDA
TS 06572   YERALTI SULARININ DRENAJ METODLARI-KAZI ÇUKURLARINDA
TS 06573   BÝNA TOLERANSLARI-GENEL KABUL ÝLKELERÝ,BOYUT TOLERANS SISRLAMALARINA UYGUNLUÐUN KONTROLU VE ÝSTATÝSTÝKÝ DEÐERLENDÝRME
TS 06668   AKÝFER KARAKTERÝSTÝKLERÝN (T VE S) SU KUYULARINDA POMPALAMA DENEYÝ ÝLE TAYÝN METODLARI-BASINÇSIZ AKÝFERLER
TS 06669   AKÝFER KARAKTERÝSTÝKLERÝN SU KUYULARINDA POMPALAMA DENEYÝ ÝLE TAYÝN METODLARI-BASINÇLI AKÝFERLER
TS 06790   SU SONDAJI LOGU DÜZENLEMESÝ KURALLARI
TS 06791   ASBESTLÝ ÇÝMENTO MAMÜLLER-ÝÞ YERÝNDE ÇALIÞMA KURALLARI
TS 06792   ÇÝMENTO HARCIYLA SANTRÝFÜJ EDÝLEREK KAPLANMIÞ FONT BORULAR-TAZE HARCIN BÝLEÞÝM KONTROLLERÝ
TS 06793   KONUTLAR VE KAMU BÝNALARINDA KULLANIM VE YERLEÞÝM YÜKLERÝ
TS 06989   BETONARME SÝLOLARIN HESAP, YAPIM VE KULLANIM KURALLARI
TS 06990   BARAJ REZERVUAR ALANLARINDAN AKÝFERLERE SIZMA MÝKTARINI HESAPLAMA METODLARI
TS 06991   BÝNA TOLERANSLARI-ÞARTNAMELERDE KULLANILACAK ÇEÞÝTLÝ SAPMA VE TOLERANSLAR ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLER
TS 07041   LÝF TAKFÝYELÝ ÇEÝMETOLU MAMÜLLER-SÝSLÝSLÝ ASBEST ÇÝMENTO DÜZ LEVHALAR
TS 07042   LÝF TAKFÝYELÝ ÇÝMENTOLU MAMÜLLER-SELÜLOZ VE ASBESTLÝ ÇÝMENTO DÜZ LEVHALAR
TS 07043   BALAST-DEMÝRYOLLARINDA KULLANILAN
TS 07044   BÝNALARDA ÖLÇME METODLARI-APLÝKASYON VE ÖLÇMELER-KABUL EDÝLEBÝLÝR ÖLÇÜM SAPMALARI
TS 07045   BÝNALARDA ÖLÇME METODLARI-BOYUT AÇISINDAN UYGUNLUÐUN TESBÝTÝ ÝÇÝN GENEL ÝLKELER VE ÝÞLEMLER
TS 07046   YAPILARIN TASARIMI ÝÇÝN ESASLAR-ÇATILARDAKÝ KAR YÜKLERÝNÝN TESBÝTÝ
TS 07095   BÝNA TOLERANSLARI-NORMAL BOYUT DAÐILIMLI BÝNA BÝLEÞENLERÝ ARASINDAKÝ BOYUT UYUMUNUN ÝSTATÝSTÝKÝ METODLARLA ÖNCEDEN TESBÝTÝ
TS 07096   YANGINA DAYANIKLILIK DENEYLERÝ-HAVALANDIRMA KANALLARI
TS 07352   BÝNA TOLERANSLARI-HEDEF BOYUT SEÇÝMÝ ÝÇÝN ÝÞLEMLER VE ELEMANLAR ARASI BOYUT UYUMUNUN ÖNCEDEN BELÝRLENMESÝ
TS 07393   YANGINA DAYANIM DENEYLERCAM VE BENZERÝ SIRLI ELEMANLAR
TS 07394   YANGINDAN KORUNMA-TERÝMLER-KORUNMA ÝÇÝN YAPI ELEMANLARI
TS 07395   YANGINDAN KORUNMA-TERÝMLER-TAHLÝYE VE KAÇIÞ YOLLARI
TS 07396   YANGIN DENEYLERÝ-DUMAN KONTROL KAPI SÝSTEMÝ PERFORMANSLARININ TAYÝNÝ BÖLÜM 1:ÇEVRE SICAKLIÐINDA YAPILAN DENEY
TS 07397   DIÞ YÜKLERE MARUZ BASINÇLI VEYA BASINÇSIZ ASBESTLÝ BORU SEÇÝLMESÝ KURALLARI
TS 07398   ASBESTLÝ ÇÝMENTO MAMÜLLER-NUMUNE ALMA VE DEÐERLENDÝRME
TS 07399   BÝNA TOLERANSLARI-TOLERANS BELÝRTMEDE KULLANILABÝLECEK SAYI DÝZÝLERÝ
TS 07400   BÝNA TOLERANSLARI-AYRI YAPILMIÞ ELEMANLARIN MONTAJIYLA MEYDANA GETÝRÝLECEK BÝNA BÖLÜMLERÝNÝN BOYUT SAPMALARININ ÖNCEDEN TESBÝTÝ VE TOLERANSLARININ BELÝRLENMESÝ
TS 07486   YANGINDAN KORUNMA-TERÝMLER
TS 07568   BÝNA VE ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ ÇÝZÝMLERÝ-PREFABRÝKE YAPILARIN MONTAJ ÇÝZÝMLERÝ
TS 07627   ÇELÝK ÝKSA HESAP, YAPIM, BAKIM VE SÖKÜM KURALLARI
TS 07628   BETONARME ÝKSA-HESAP, YAPIM, BAKIM VE SÖKÜM KURALLARI
TS 07719   PREFABRÝKE BETON ELEMANLARDAN YAPILMIÞ BÝR DIÞ DUVARLA BETON DÖÞEME ARASINDAKÝ TÝPÝK YATAY DERZLER-NÝTELÝKLER,ÖZELLÝKLER VE SINIFLANDIRMA ÝLKELERÝ
TS 07720   YÜK TAÞIYICI DUVARLAR VE BETONARME DÖÞEMELER ARASINDAKÝ YATAY BÝRLEÞTÝRMELER-MEKANÝK LABORATUVAR DENEYLERÝ-DÜÞEY YÜKLERÝN VE DÖÞEMELERDEN AKTARILAN MOMENTLERÝN ETKÝLERÝ
TS 07748   YANGINA DAYANIKLILIK DENEYLERÝ-YAPI ELEMANLARI
TS 07749   BÝNA ÝNÞAATI-APLÝKASYON, ÖLÇME VE TOPOGRAFÝK ÝÞLEMLER-KAVRAMLARIN TARÝFLERÝ VE YOL GÖSTERÝCÝ NOTLAR
TS 07845   ÝKÝ PREFABRÝKE BETON DIÞ DUVAR ELEMANI ARASINDAKÝ TÝPÝK DÜÞEY DERZLER-ÖZELLÝKLER, NÝTELÝKLER VE SINIFLANDIRMA ÝLKELERÝ
TS 07846   ASBEST ISI YALITIM LEVHALARI
TS 07847   HAZIR SIVA-DIÞ CEPHELER ÝÇÝN, SENTETÝK EMÜLSÝYON ESASLI
TS 07994   ZEMÝN DAYANMA YAPILARI;SINIFLANDIRMA, ÖZELLÝKLERÝ VE PROJELENDÝRME ESASLARI
TS 00019   ÇÝMENTO-PORTLAND ÇÝMENTOLARI
Başlık: Ynt: inþaat malzemelerinde TS belge nolarý
Gönderen: Definitive - 16 Aralık 2005, 15:17:00
katkýnýzdan dolayý teþekkür ederim