Teknik İnsanlar Forumu

Bilgisayar ve Ýnternet => Yazýlým => Konuyu başlatan: asumanorhun - 14 Haziran 2012, 13:30:58

Başlık: Hangi Programlama Dilini Seçmeliyim?
Gönderen: asumanorhun - 14 Haziran 2012, 13:30:58
Akiza Biliþim Akademisi yazýlým eðitmenleri tarafýndan hazýrlanan dökümaný açýp okuyabilirsiniz.

Ýlk defa yada yeni bir programlama dili öðrenecekseniz, programlama dilleri arasýndan seçim yapmanýz gerekebilir.

Dökümandaki bilgilerle, seçiminizi kolaylaþtýrabilirsiniz.

Dökümaný indirmek için linke týklayýn.
akiza.com/kursegitimnotlar/Hangi-Program...gitimi-Kursu.doc.pdf (http://akiza.com/kursegitimnotlar/Hangi-Programlama-Dili-Java-Php-C-Python-Net-Egitimi-Kursu.doc.pdf)

Teþekkürler,
AKÝZA