bütün moderatörlere sesleniyorum!

Başlatan dereli, 24 Eylül 2010, 22:57:53

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

dereli

 bu sitedeye günde 15-20 kiþi ya giriyor ya girmiyor.   bence sonderece baþarýsýz yönetiyorsunuz.  halbuki bilgisyar baþýnda olan binlerce mühendis buraya daha farklý renkler verebilir.

Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattýr.
ATATURK

jesse


@dereli

Yönetimi eleþtirmek hakkýnýz tabi ve bunu bizlerle bu satýrlardan paylaþabilirsiniz.
Ama sadece yapamýyorsunuz demekle olmuyor; forum dediðin, üyelerin katkýlarý oluþan ve geliþen bir ortamdýr.
Üyenin de katkýda bulunmasý gerekir ki siz özellikle kendi alanýnýzla ilgili konularda paylaþýmcý olmaya çalýþýyorsunuz.
Gerçi bunu çoðu zaman gereksiz yere ortamý geren ve konularýn kapatýlmasýna kadar giden, agresif bir tavýrla yapýyorsunuz ama sizin de içinde olduðunuz forumun karakteristiðine uygun bir üslup oturtacaðýnýza inanýyorum.
Son olarak; bir hatanýzý düzelteyim:

AlıntıOrtalama günlük çevrimiçi üye:      243.19


Foruma mesaj yazan üye sayýsý ile foruma giriþ yapan, aradýðýný bulup alan (ve çoðu zaman bir teþekkür etmeyi bile gerek görmeden çýkan) üye sayýlarý farklý þeylerdir.
Ýstatistikleri, þuradan takip edebilirsiniz: http://www.teknikinsanlar.com/index.php?action=stats


;)

dereli

  hassasiyetlerim , sukunetime engel oluyor elimde degil.  bu da disariya fasizan bir tavir olarak yansiyor. ama ben bu forumu seviyorum. uyeler cok efendi adamlar :)
Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattýr.
ATATURK

FORCEMASTER

Sn Dereli

Makul,mantýklý ve yapýcý bir öneriniz varsa yönetim olarak bunu tabiki duymak ve hayata geçirmek isteriz. Bu tarz bir öneriniz var ise bizimle paylaþýnýz lütfen.
Try not. Do or do not.There is no try

dereli

27 Eylül 2010, 13:18:23 #4 Son düzenlenme: 27 Eylül 2010, 13:24:15 dereli
aklina ilk gelen reklam. diger forum sitelerine birakilabilcek reklamlar veya Facebook gibi bir agda burayi destekleyen gruplar , her uyenin arkadaslarina tavsiye edebilecegi bir bolum.  Argadasini Davet Et ikonu konulabilir. aklima geldikce yazarim.
Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattýr.
ATATURK

jesse


Önerileriniz için teþekkürler, bu aralar pek bir moda olan Facebook'ta bir izimizin olmasý, hiç olmamasýndan iyidir. :)
Arkadaþ davet etmenin benzeri olarak, beðendiniz bir konuyu sað üst veya sað alttaki "Bu konuyu gönder" menüsü ile arkadaþlarýnýza gönderebilirsiniz.
Bu da onlara bir davet sayýlýr. ;)
Reklama gelince, aslýnda üyelerin forumlara özel içerikleri kaynak belirterek alýntýlamasý, birçok problemi çözecektir.
Zaman burada da kaynaksýz ya da yanlýþ kaynak verilerek paylaþým yapýlabiliyor ve bunlarý tespit edebildikçe uyarmaya çalýþýyoruz ki, hem asýl kaynaðýn hakký verilsin, hem de yarýn ayný þey bizim de baþýmýza gelmesin.

Not: Konuyu, daha uygun bir bölüme taþýdým.

;)FORCEMASTER

Facebook grubu kuruldu.  http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=122185904503571 yada yapýforum grubu olarak arattýrabilirsiniz.Herkesin katýlýmýný bekliyorum.
Try not. Do or do not.There is no try

dereli

iste bu :) sevindirici bir gelisme
tesekkur. hayirli ugurlu olsun.
Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattýr.
ATATURK

Yaðmur34

Binlerce eðlence forumu var ama mühendislik, teknik vs. konularda forum oldukça az.
Var olanlarada ilgi çok az, baþka siteler de dahil.
Bunun altýnda yatan sebep, bence teknik insanlarýmýzýn paylaþýma yeterince açýk olmamasý.
Ve bilgi alýþ-veriþi'nden ziyade, sadece alýþ'ý tercih etmesi.dereli

ben jeodezi ve fotogrametri mühendisleri sayfasýnýn  moderatörü  olmak istiyorum!
Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattýr.
ATATURK

THE RISING

Sn. dereli,

Talebiniz forum yönetimi olarak kabul edilmiþtir.

Bilgi, birikim ve (üye katkýsý dahil) Katkýlarýnýzýn ve enerjinizin devamýný bekliyoruz.

Baþarýlar dileði ile,


Co-Admin
B Ý L G Ý   G Ü Ç T Ü R

halukdikmen

Siteye 10000 KB üstündeki dosyalarý yükleme imkaný varmýdýr. Varsa nasýl yüklenebilir.