Çok uygun fiyatla betonarme proje iþleri!!!

Başlatan mysezer, 06 Ekim 2008, 15:48:38

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

mysezer

        Betonarme yapý statik proje iþlerinizi uygun fiyatlarla yapmaktayýz. Projeleri Sta4CAD programýyla yapmaktayým. Ýstanbul projeleri için istendiðinde proje müellifliðide alýnmaktadýr. Ýstanbul dýþý projeler için imza yetkim bulunmamaktadýr. Düþünen mimar ya da mühendis arkadaþlarým için iletiþim ardeslerim ve telefonum aþaðýdadýr. Ayrýca aþaðýda ön fiyatlar sunmaya çalýþtým. Bu fiyatlar müellifiyeti alýnmamýþ ve sadece autocad olarak hazýrlanarak size teslim edilecek projeler içindir ve KDV dahil deðildir. Tam teslim bir proje için imza ve çýktý ücreti ayrýca fiyata ilave edilecektir. Fakat fiyatlar yine projeye ve detayýna göre deðiþebilir. Daha uygun hale de getirilebilir.
        Hepinize hayýrlý iþler iyi çalýþmalar dilerim.

        Ýnþ. Müh. Mehmet Yasin SEZER
        mySEZER ÝNÞAAT MÜH. MÝM. TAAH. TÝC.


         Fiyatlarýmýz
              0 - 500 m2                         --------    500 YTL
         501 - 1000 m2                         --------    700 YTL
       1001 - 1500 m2                          --------     850 YTL
       1501 - 2000 m2                          --------   1000 YTL
        2001 m2 ve üzeri alanlý projelerde  --------  0,50 YTL / m2 dir.

       Yukarýda verilen alanlar mimari proje üzerinde yapý denetime esas inþaat alanlarýdýr.


            Ýletiþim bilgilerimiz;

          Tel : 0216 490 01 06
    e_posta:  mysezermuhendislik@gmail.com