Casablanca - Müzikal (29 Aralýk Perþembe 21:00)

Başlatan draftsman, 27 Aralık 2005, 11:36:15

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

draftsman

YER:Profilo Kültür Merkezi

Yazan: Murray BURNET / Joan ALISON
Yöneten: Hakan ALTINER
Besteleyen: Cenk TAÞKAN
Þarký Sözleri: Ýpek KADILAR ALTINER
Müzik Direktörü: Önder BALÝ
Koreograf: Cüneyt YAMANER
Koreografi: Kahraman NASÝROV
Dekor Tasarýmý: Barýþ DÝNÇEL
Kostüm Tasarýmý: Sadýk KIZILAÐAÇ
Iþýk Tasarýmý: Yüksel AYMAZ

Oynayanlar:
Ilsa - SÝBEL BÝLGÝÇ
Rick - ATILGAN GÜMÜÞ
Komiser Renault - MEHMET ULAY
Victor Laszlo - CENK TUNALI
Binbaþý Strasser - ABDÜL SÜSLER
Sam - ÖNDER BALÝ
Barmen - SERTAÇ EKÝCÝ
Yvonne - BESTE TOK
Mülteci Kýz - GÜLÜM MORALI
Solist - SÝTARE BÝLGE
Lugatti - ONUR TURAN
Tezgahtar - BARIÞ BERKER

       Dünya sinemasýnýn unutulmaz baþyapýtý CASABLANCA; doðuþundan 65 yýl sonra; bu kez ve dünyada ilk kez, tiyatro sahnesine geliyor.
      Hakan Altýner'in sahneye koyduðu, Ýpek Kadýlar Altýner'in þarký sözlerini yazdýðý, Barýþ Dinçel'in dekor, Sadýk Kýzýlaðaç'ýn kostüm, Yüksel Aymaz'ýn ýþýk tasarýmýný yaptýðý CASABLANCA'da; Rick rolüyle adýný sinema tarihine yazdýran Humphrey Bogart'ýn rolünü, ATILGAN GÜMÜÞ; Ýngrid Bergman'ýn hayat verdiði Ýlsa'yý ise, SÝBEL BÝLGÝÇ oynuyorlar. Binbir entrikanýn altýndan çýkabilen Fransýz Komiser rolünde deneyimli oyuncu Mehmet Ulay var. Rick'in sadýk dostu Piyanist Sami orkestra þefi ve piyanist Önder Bali, inançlý dava adamý Victor'u Cenk Tunalý, acýmasýz Nazi Binbaþýsýný Abdül Süsler, Rick'in baþtançýkartýcý eski sevgilisi Yvonneu, Kamelyalý Kadýn'ýn baþrol oyuncusu Beste Tok canlandýrýyor. "Garsongs" grubunun þarkýcýlarý Sitare Bilge, Onur Turan, Barýþ Berker, Sertaç Ekici ve Gülüm Moralý Casablanca'nýn genç oyuncularý.

    Casablanca'nýn unutulmaz repliklerinden biri "Herkes Rick'in barýna gelir" cümlesi. Barýþ Dinçel'in hem gerçek, hem stilize dekoru, Yüksel Aymaz'ýn ýþýk ve gölge tasarýmýyla Rick'in barý 65 yýl sonra bambaþka biçimde canlanacak. Tiyatro Kedi'nin seyircileri bu müzikalde; 1940'larýn müziðini, dansýný, gerilimini, coþkusunu bulacaklar ve sonunda mutlaka filmin diðer ünlü cümlesini söyleyecekler. "Bir daha çal,Sam!"


Bilet Fiyatlarý : Tam:33,50YTL (33.5M TL)Ýndirimli:28,50 YTL (28.5MT
B4 Proje Danýþmanlýk Uluslararasý Ýç Dýþ Ticaret Ltd. Þti.