HAYROLA KAYROLA (28 Aralýk Çarþamba 20:30)

Başlatan draftsman, 27 Aralık 2005, 11:31:03

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

draftsman


YER:Kulis Sanat Evi

Yazan : Ferhan Þensoy
Yöneten : Metin Zakoðlu
Dekor-Kostüm : Tuðba Zakoðlu
Oyuncular
Metin Zakoðlu
Ceren Akýþ
Tuncay Bayezýt
Taylan ErlerKüçücük bir odanýn içerisine alýnan 15 kiþi o oda da yaþayan Yýldýz Ve Arif'in bir karyola yüzünden baþlarýna gelenleri röntgenlemek üzere odaya gizlice alýnýrlar!Kendilerini izlemek üzere gelen bu insanlardan habersiz karekterler tüm duygularý sansür koymadan yaþamaya baþlarlar! Her þeyin farkýna vardýklarýnda ise iþ iþten geçmiþtir yapacak tek þey seyredenleri de hayatlarýnýn birer parçasý olarak görmektir!


BÝLET FÝYATLARI
Tam:20YTL (20M TL) Öðrenci:15YTL (15M TL)
B4 Proje Danýþmanlýk Uluslararasý Ýç Dýþ Ticaret Ltd. Þti.