Kepek Problemi Ýle Ýlgili Görüþ

Başlatan FORCEMASTER, 20 Şubat 2007, 10:48:46

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FORCEMASTER

Baþta kanser olmak üzere, kansýzlýk, böbrek taþý, romatizma, varis gibi birçok hastalýðýn tedavisinde kullanýlan ýsýrganotu, sorunlu saçlarýn da ilacý. Isýrganotu, saðlýðýmýz üzerindeki yararlarýnýn yaný sýra; ergenlik sivilcelerini yok ediyor, saçlarý canlandýrýyor dökülmesini önlüyor, sýkýlaþtýrýyor ve kepeði gideriyor.
• Yarým litre taze kaynatýlmýþ su içine, 5 poþet ýsýrganotu çayýný ilave edin. Kabýn aðzýný kapatýn ve 5-10 dakika demlendirip, soðutun. Elde ettiðiniz bu infüzyonu saçlarýnýzý yýkayýp duruladýktan sonra durulama suyu olarak kullanýn. Saç diplerine yapacaðýnýz masaj, zaman içinde saç kaybýný önler, saçlarý güçlendirir ve kepek oluþumuna engel olur. Ayrýca bu infüzyonu tonik olarak kullandýðýnýzda cildiniz de sýkýlaþýr.
• 100 gram dulavrat otu kökü, 100 gram ýsýrganotu kökü ve 60 gram simsir aðacý yapraðýný iki litre sirke içine býrakýn. Bitkileri sekiz gün sýcak bir yerde dinlendirdikten sonra süzün. Elde edeceðiniz sývýyla kafa derisine masaj yapýn. Düzenli olarak yapacaðýnýz masaj sayesinde saçlarýnýz kýsa zamanda eski gücüne kavuþacak.
• Kepeðe karþý 2 bardak dolusu kaynar derecedeki suya 1 tatlý kaþýðý dolusu ince kýyýlmýþ hindiba çiçeði(sarý saçlara), veya bir tatlý kaþýðý dolusu ince kýyýlmýþ ýsýrganotu yapraðý(kumraldan esmere kadar) ekleyin ve soðuyana kadar demlenmeye býrakýn. Sonra süzün ve saçlarýnýzý durulanýrken, kafa derisine de hafif masaj yapýn.
• Kafa derisi kaþýntýsýna karþý ¼ litre elma sirkesi kaynama derecesine kadar ýsýtýn (ama kaynatmayýn) ve içine 1 avuç dolusu ýsýrganotu yapraðý ekleyin. 15 dakika demlendikten sonra süzün, saçlarýnýzý bu suyla durulayýn ve kafa derisine masaj yapýlýr.

Not: Alýntýdýr
Try not. Do or do not.There is no try