21 Eylül 2019, 04:46:24

Surfer Örnek Dosyalarý

Başlatan aozbek, 24 Aralık 2005, 22:12:10

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

aozbek

24 Aralık 2005, 22:12:10 Son düzenlenme: 10 Şubat 2007, 02:23:08 aozbek
Cevher alt ve üst kotunu belirten , belirtilen kýsým için hacim, eðim hesabý,yüzey hesabý yapýlabilen bir örnek dosya.


Ayrýca topoðrafik bir haritanýn sayýsallaþtýrma örneðide var.

Umarým iþinize yarar...


http://rapidshare.com/files/15762230/srfr.rar.html
Sanýyorum bazen, gerek baðlantý ayarlarý, gerekse baðlantý  kalitesi sebebiyle açtýðým konulardaki eklentileri indirme konusunda sorun çýkabiliyormuþ.Böyle durumlarda bana konuya mesaj atarak, özel ileti atarak yada direk e-posta ile ulaþabilirsiniz.

ozgurcoskun

surfer de ölçek kavramý ve ölçek verme iþlemi hakkýnda bilgi veri
r misiniz?

aozbek

Sayfanýn ölçüleri zaten belli(inç olarak).Koordinatlarý belli olan bir haritayý gridlediðinizde bunu veriðiniz(gridleme ayarlarýnda) deðerlerle belli bir ölçekte yapýyorsunuz.Eðer daha sonra ölçek deðiþikliðine gitmek istiyorsanýz kontur haritasýnýn(saðtuþ>properties) properties penceresinin scale sekmesinde ölçekle ilgili ayarlarý göreceksiniz.Buraa istediðiniz deðerleri kendiniz ayarlayabilirsiniz.

Ayrýca çizgisel ölçek oluþturmak içinde saðtuþ>scale bar penceresinden gerekli deðerleri vererek oluþturabilirsiniz.
Sanýyorum bazen, gerek baðlantý ayarlarý, gerekse baðlantý  kalitesi sebebiyle açtýðým konulardaki eklentileri indirme konusunda sorun çýkabiliyormuþ.Böyle durumlarda bana konuya mesaj atarak, özel ileti atarak yada direk e-posta ile ulaþabilirsiniz.

ozgurcoskun

Saygýdeðer arkadaþým,
Surfer programýnýn kullanýmý ile ilgili detaylý bir döküman sunabilirsen çok memnun olacaðým. Þimdiden teþekkürler..

aozbek

Evet, uzun süredir detaylý bir anlatým ve döküman hazýrlama çabasý içindeyim ancak zaman bulma açýsýndan baya bir sýkýntý çekiyorum(bu arada öðrenci olduðumu belirteyim).Çünkü elimde bilgi var ancak çok daðýnýk ve karmaþýk olduklarý için baya bir düzenlemem gerekiyor.Onun için biraz daha zamana ihtiyacým var.

Ama eðer sorularýnýz varsa bilgim çerçevesinde herzaman cevaplamaya hazýrým

Saygýlar...
Sanýyorum bazen, gerek baðlantý ayarlarý, gerekse baðlantý  kalitesi sebebiyle açtýðým konulardaki eklentileri indirme konusunda sorun çýkabiliyormuþ.Böyle durumlarda bana konuya mesaj atarak, özel ileti atarak yada direk e-posta ile ulaþabilirsiniz.

ozgurcoskun

Ölçekli bir paftada(örneðin 1/25000) eþ yükselti eðrilerini kullanarak digit yapýyor ve surfer programýnda haritalarý oluþturabiliyorum. Ancak çýktý alma konusunda ölçek ayný olmuyor. ölçeðin kullandýðým paftanýn ölçeði ile ayný olmasý için ne yapmalýyým. veya kendim herhangi bir ölçek nasýl verebilirim.

aozbek

sorunuzu doðru olarak anlayabildimmi bilmiyorum ama anladýðým kadarýyla oluþturulan harita ve bu haritanýn çýktýsýyla orijinal haritanýn ölçeði birbirini tutmuyor sanýrým.Ben bu durumda ilk önce sorunun digitize için kullandýðýnýz base map image dosyasý ile ilgili olduðunu düþünüyorum.base map olarak getirdiðiniz resim dosyasýnýn boyutlarý 1/25000 ölçeðini karþýlamýyor olabilir.bence ilk önce o dosyanýn boyutlarýný kontrol edin.
Sanýyorum bazen, gerek baðlantý ayarlarý, gerekse baðlantý  kalitesi sebebiyle açtýðým konulardaki eklentileri indirme konusunda sorun çýkabiliyormuþ.Böyle durumlarda bana konuya mesaj atarak, özel ileti atarak yada direk e-posta ile ulaþabilirsiniz.

FORCEMASTER

28 Nisan 2006, 11:52:36 #7 Son düzenlenme: 28 Nisan 2006, 11:58:26 FORCEMASTER
Alıntı yapılan: abdullah - 28 Nisan 2006, 10:46:44
teşekkürler


Teşekkür için sağ üst köşede bulunan teşekkür et butonunu kullanınız. Genel kurallar 33. madde gereği diğer salt teşekkür içerikli mesajlarınız silinmiştir.
Try not. Do or do not.There is no try

volvox

dosyalar silinimiþ
rica etsem yeniden yüklermisiniz?
everything tastes better dipped in chocolate...

siyahx

Arkadaþlar,
Surfer programý kullanýmý ile ilgili paylaþabileceðiniz döküman varmý?

cwcartel

ya hocam ben jeoloji mühendisi öðrencisiyim acil 1/25000 topoðrafik haritayý surferda kullnmalýyým nasýl yapabiþlirm hiç bilmiyorum

volvox

Alıntı yapılan: cwcartel - 07 Mart 2007, 09:17:33
ya hocam ben jeoloji mühendisi öðrencisiyim acil 1/25000 topoðrafik haritayý surferda kullnmalýyým nasýl yapabiþlirm hiç bilmiyorum


cwcartel meslektaþým,
döküman hakkýnda biþey diyemem ama haritayý hazýrlanama yardým edebilirim belki.
özel mesaj atarsan konuþuruz
everything tastes better dipped in chocolate...

turabice

selam  bende jeoloji mühendisiyim topoðrafik eðim nasýl hesaplanýyordu  bana yardmcý olursanýz sevinirim teþekkürler görüþmek üzere 

sword

Arkadaþlar merhaba,

Surfer programý için ders sunumlarýný buldum, umarým faydalanýrsýnýz...

Link;

http://eng.ankara.edu.tr/~jm209/209/bilgi/bilsurf.html

Saygýlarýmla...

Not: Alýntýdýr...

*Burçin*

surfer ile ilgili paylaþbileceðiniz (Türkçe) dökümanlarýnýz var mý acaba? Sýnava gireceðim ama doðrudürüst birþey bilmiyorum. Yardýmcý olabilirseniz çok sevinirim.