Mutlu Günler (16 Mayýs Salý 20:00)

Başlatan draftsman, 11 Mayıs 2006, 18:15:17

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

draftsmanMekan : Sabancý Üniversitesi Gösteri Merkezi
Bilet Fiyatlarý : Tam: 7 YTL Öðrenci: 4 YTL

Sabancý Üniversitesi Gösteri Merkezi Mayýs ayýnda sanatseverleri dünyaca ünlü tiyatro oyunlarýyla buluþturmaya devam ediyor. Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý tarafýndan düzenlenen 15. Tiyatro Festivali’nin ev sahipliðinde bu yýl 4.sü Ýstanbul’da gerçekleþecek Uluslararasý Tiyatro Olimpiyatlarýndan dört oyun Sabancý Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde gençlerle buluþacak…

Çaðýmýzýn en büyük yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Peter Brook’un “Büyük Engizisyoncu” ile “Sizwe Banzi Öldü” adlý iki oyunu, çaðdaþ tiyatro yazarý Samuel Beckett’in “Mutlu Günleri” ve Stüdyo Oyuncularý tarafýndan sahnelenen “Euridice’nin Çýðlýðý” Mayýs ayýnda Sabancý Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde tiyatroseverlere gerçek bir festival yaþatacak.

Sanat Danýþmanlýðýný Yekta Kara’nýn yaptýðý SGM’de, ayrýca 13. Uluslararasý Ýstanbul Caz Festivali dahilinde “Genç Caz” konserler dizisinin seçmeleri canlý deðerlendirme konseri ile gerçekleþiyor.

16 Mayýs Salý, Saat: 20:00

"Mutlu Günler"
Bir Çiðdem Selýþýk Onat Projesi
Türkiye - ABD

Yazan: Samuel Beckett
Yöneten: Gerald Friedmann

Tunç Yalman’ýn Anýsýna…

Samuel Backett, çaðdaþ tiyatronun en önemli baþyapýtlarýndan biri olan üçüncü ve son uzun oyunu “Mutlu Günler”in temelinde “belki de” sözünün yattýðýný söylüyor. Backett, varoluþun tüm açýklýðýna, anlamsýzlýðýna karþýn insanýn son ana kadar umuda sarýldýðýný anlatan, kendine özgü trajikomik bir ezgi bestelemiþ. Yapýt, yazarýn “Godot’yu Beklerken” ve “Oyun Sonu” adlý oyunlarýndaki temalarýn daha yalýnlaþmýþ, ama o ölçüde de yoðunlaþmýþ bir uzantýsý olarak ifade edilebilir.
B4 Proje Danýþmanlýk Uluslararasý Ýç Dýþ Ticaret Ltd. Þti.