Mustafa Kemali Sevdim, Fikriye & Latife 25 Mayýs Perþembe 20:30

Başlatan draftsman, 03 Mayıs 2006, 17:42:55

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

draftsman

 Mekan : Anatolia Gösteri Merkezi
Bilet Fiyatlarý : 22,50 YTL - 17,50 YTL - 12,50 YTL

Yazan ve Oynayan: Dilruba Saatçi
Müzik: Hasan Yükselir
Teknik Tasarým: Demir Parscan
Yapým: Papaðan Prodüksiyon - Gamze Platin

MUSTAFA KEMAL'LÝ SEVDÝM
FÝKRÝYE VE LATÝFE

ANKARA'DA ANATOLIA SHOWLAND'DE GALA YAPIYOR

Mustafa Kemal'e aþýk üç kadýnýn hikayesi

Fikriye, özveriyle gönülden baðlý, hastalanýp sanatoryuma düþecek kadar aþýk, sevgilisine kavuþmak için iki dudaðýnýn arasýndan çýkacak tek bir sözü bekleyen tutkulu genç kýz. Öyle ki aþkýndan uzak kalmaktansa intiharý tercih eden...

Latife, 24 yaþýnda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 'First Lady'si'. Sýfatýný hakkýyla taþýmaya çalýþan, modern Türk kadýný. Devleti baþtan inþaya kalkan bir adamý taþýmanýn zorluðuyla sýnav veren...

Genç Türk kýzý, doðru, çalýþkan ve geçmiþi sorgulayan...

Haldun Dormen'in katkýlarýyla'


B4 Proje Danýþmanlýk Uluslararasý Ýç Dýþ Ticaret Ltd. Þti.