22 Eylül 2019, 03:51:04

autocad import

Başlatan acagrik, 24 Nisan 2006, 13:23:46

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

acagrik

autocadde çizdiðim shell ve solid elemaný sap200'e aktaramýyorum sebebi nedir?
joint ve frame elemaný import edebiliyorum!!!
ama solid ve shel nasýl olacak yardý :smashfreak:m lütfen!!! :crashs: :crashs:

BAR

Öncelikle aramýza hoþgeldiniz.
Autocad deki çizimlerinizi kabuk eleman ve solid eleman olarak aktaramýyorsanýz sorun büyük ihtimalle çizmiþ olduðunuz elemanlarý gruplandýrmýyorsunuzdur yani birleþtirmiyorsunuzdur.
Siz autocad de çizimlerinizi normal þekilde tek tek çizgiler halinde çiziyorsunuz ve bu þekilde býrakýp sap2000'e aktarmaya çalýþýyorsunuz.Sap2000 de sizin çizmiþ olduðunuz sistemin çizgilerinin birleþtiði her noktayý çubuklarýn düðüm noktasý olarak görüyor tüm çizgilerinizide çubuk eleman olarak görüyor.
Eðer yanlýþ yorumlamadýysam sizinde karþýlaþtýðýnýz sorun bu siz bir kabuk çiziyorsunuz sap2000 onu çubuk elemanlar olarak ve düðüm noktalarý olarak görüyor.
Sorunun çözümü ise çizmiþ olduðunuz kabuk elemaný bir grup oluþturup sanki tek bir elemanmýþ gibi tanýtmak.Yani sizin çizmiþ olduðunuz kabuk elemanýn autocad te ki herhangi bir çizgisine týklayýnca tümü seçilir halde olmalý bu iþlemi patlatmanýn tam tersi olarakta düþünebilirsiniz.
Eðer sorununuz bu deðilse ve yazdýklarým sorununuzun çözümü olmuyorsa konuyu biraz daha açýk bir þekilde ne yapmak istediðinizi nasýl bir konu üzerinde çalýþtýðýnýzý ve auto cad çizimleriyle sap2000 kayýtlarýnýzý buraya eklerseniz size elimizden gelen yardýmý yapmaya çalýþýrýz.

Saygýlarýmla...

acagrik

yanýtýn için teþþekkür ederim. fakat benim sorunum tam bu deðil çünkü elemanlarý line komutu ile deðil poli line ile çiziyorum yani alan elemaný bir bütün oluyor veya solid elemaný bir bütün oluyor autocad çizimimde, layerlarý da solid area frame ve joint olarak ayýrýyorum sap2000 de bu layerlara göre elemanlarý seçiyorum fakat joint ve frame elemandan baþka eleman görünmüyor sap2000 ortamýnda...
konuyu açmak gerekirse elimde kemer kiriþli bir sistem var bu sistemi autocad ortamýnda layerlarýna ayýrarak solid þeklinde 3d çizdim fakat sap2000 e aktaramadým layerlarýna göre yine sap2000 de importladým fakat yine sistem sap2000 de açýlmadý. sorunum bu tekrar bir yorum yaparsan sevinirim. kolay gelsin.

BAR

Sap2000'nin niye böyle yaptýðýný anlayamadým.
Herþeyi doðru girmiþsin gibi gözüküyor.
Farklý bir sap2000 versiyonuyla denesen bi ihtimal hata vermeyebilir.
Bu konuda sana yardýmcý olamadým kusura bakma.

Saygýlarýmla...

acagrik

ilgi ve alakan için teþekkürler... yanýt verebilecek baþka biri varsa buraya yazar sanýrým...
kolay gelsin!!!

yusam

Arkadaþým sap2000 de help i aç ve "ara" satýrýna import yaz. açýlan sayfada cad de hangi elemanlarý kullanacaðýný tablo halinde vermiþ.
iyi çalýþmalar

guard4

su an eski bir cami projesiyle ugrasýyorum ve bunu sap 2000 de girmek oldukca zor.Benim merak ettiðim elemanlarý tanýmlarken solid olarak mý tanýmlamamýz gerekir yoksa direk line eleman olarak mý çizip sap e atmamýz gerekiyor..Yani solid elemanlarý sap e tanýtmakta sýkýntý yaþýyorum.Dikkat etmem konu nedir acaba?

deneme olarak yaptýgým 3 boyutlu kýsmý rapide yükledim.. Bi bakabilirseniz cok sevnirim.
http://rapidshare.com/files/373477015/cami.dxf.html