Fosforlu Boya

Başlatan Definitive, 20 Aralık 2005, 10:18:08

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Definitive

20 Aralık 2005, 10:18:08 Son düzenlenme: 29 Aralık 2005, 20:44:46 jesse
 FORFIX FOSFORLU BOYA daha önceden bünyesine almýþ olduðu ýþýðý, ýþýklarýn söndüðü an geri vermeye baþlar. Karanlýkta parlayan FORFÝX FOSFORLU BOYA, elektrik kesintilerinde (deprem, yangýn) ve acil durumlarda çýkýþ yolu gösterebilen,  çok özel bir üründür.

FORFIX FOSFORLU BOYA Merdiven sahanlýklarýnda  çizgi þeklinde boyandýðý gibi, tavandaki glop camlarýný (ampül üzerini kapatan camý) da boyanarak netice alýnabiliyor. Yandýðýnda ýsýnmayan ampüllerin üzerlerine de direkt uygulanabiliyor


FORFIX FOSFORLU BOYA Her alanda kullanýlabilir. Örneðin dekoratif amaçla yatak odalarýnýn tavanýnda  yýldýzlarý, çocuklarýmýz odalarýnda ise sevdikleri çizgi film kahramanlarýný seyrederek uyuyabilecekler. Ayrýca binanýn dýþ cephesinde deðiþik motifler yapýlabileceði gibi otomotiv sanayide, kemerden tokaya, ayakkabýdan gözlük çerçevesine, trafik iþaret ve levhalarýnda vb. birçok yerde kullanýlabilir.”

UYGULAMA:

Ürün kullanýma hazýrdýr. Gerektiðinde çok az miktarca su ile inceltilebilir. Fýrça, pistole ile püskürtmek  veya daldýrmak usulü kullanýlabilir

Bilgi için:
http://www.forfix.com/