Compact Laminat

Başlatan FORCEMASTER, 19 Aralık 2005, 16:43:10

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FORCEMASTER

Cubicle olarakda bilinen kompact laminat sistemler ile ilgili bilgiler aþaðýdadýr.

Compact Laminat; çok sayýda craft kaðýdýnýn fenol reçinesine yüksek ýsý (150°C) ve basýnç (100 bar kg/cm2) altýnda doyurularak, yüzeyi melamin reçinesi emprenye edilmiþ dekor kaðýdýnýn tabaka oluþturmasý ile elde edilen cephe giydirme levhalarýdýr.  Compact Laminat Paneller ISO 9001 ve ON CERT/EN 438 kalitesiyle üretilmektedir.
Compact Laminat cephe kaplama sistemi ile giydirilmiþ binalarda, bina yüzeyi ile kaplama tam olarak ayrýldýðýndan, max. düzeyde havalandýrma saðlandýðý gibi, rutubet, ýsý kaybý ve ýsý farklýlýklarý da önlenmiþ olur. Geniþ renk ve desen seçeneði ile metal ve kompozit türevi diðer giydirme cephe levhalarýna oranla daha esnek ve yaratýcý çözümler sunmaktadýr.

Compact Laminat Panel Özellikleri
UV ýþýnlarýna karþý dayanýklýlýk
Atmosfer koþullarýna dayanýklýlýk
Yangýna karþý dayanýklýlýk
Darbe, çizilme gibi etkilere karþý fiziksel dayanýklýlýk
Asit yaðmuru, hava kirliliði gibi etkilre karþý kimyasal dayanýklýlýk
Renk ve desen zenginliði
Bakým ve onarým kolaylýðý
ISO 9001 kalite sistemi
Saðlýða zararlý madde içermemesi
Estetik bir görüntü elde etme imkaný vermesi
Ekonomiklik
Ýleri teknoloji

Compact Laminat Fiziksel Özellikleri
EN 438-2 Solmazlýk / Mavi Skala >7
Yoðunluk / DIN 52530: 1,40
Isý geçirgenliði W/mk > 0,3
Su Buharý Difüzyon Direnci ~17200
Isý Deðiþimlerinde Boyutsal Farklýlýklar mm için / EN 438:   0,05 - 0,15
Asit Yaðmuru Nem-Isý Deðiþimi DIN 50018 Gri Skala > 4

Compact Laminat Uygulama Alanlarý 
Dýþ ve Ýç Cephe Kaplamalarý
Balkon Kaplamalarý
Spor Alanlarý Donanýmý
Oyun Alanlarý Donanýmý
Týbbi Mekanlar
Cubicle Sistemleri
Lavabo Tezgahlarý
Try not. Do or do not.There is no try