SEO uyumlu içerik nasýl üretilir?

Başlatan denied, 01 Haziran 2019, 17:08:15

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

denied

SEO uyumlu içerik üretmek için gerekli olan þeylerden biri de özgün içerik üretmektir, özgün içerik kullanýcýlarýn web sitesinde daha fazla vakit geçirmesini saðlar.
[/size]SEO uyumlu içerikte ister web sitenizde isterseniz de bloðunuzda olsun, mutlaka SEO bilen bir profesyonel metin yazarý tarafýndan yazýlmalýdýr, web sitenizin trafiði de SEO'nun baþarýlý olmasý için de çok önemlidir.
[/size]Güncel ve aktif olan konular okuyucularýn daima ilgisini çeker, okuyucularýnýzýn ne yazdýðýnýzý merak etmesi, içeriklerin faydalý olmasý da SEO içeriklerinde bir bütündür.
[/size]Okuyucunun ilgisini çeken konularý bulmalý ve akýcý bir dille yazýlmalýdýr, sitede daha fazla vakit geçirmelerini saðlamak için de konularýn adým adým açýklanmasý ve sürükleyici olmasý da Google sýralamasýnda öne çýkmak için çok önemlidir. Web sitesi içeriklerinde ister kendiniz yazýn isterseniz bir ajansla anlaþýn, mutlaka yazýlarýn kaliteli ve özgün olmasýna dikkat edin, eðer yazýlarda kopya içerik varsa, sitenizin ilk sýralarda yer almasý olabildiðince uzaklaþýr.
[/size]Ýnternette yayýnlanan her yazýnýn özgün olmasý, Google sýralamasýnda ilk sayfalarda çýkmak için olmazsa olmazlardandýr. Özgün yazýlarýn okuyucunun ilgisini çekmelidir, okuyucu metinde sorularýnýn cevabýný bulmalýdýr. Özgün yazýlar konu ile alakalý görsellerle desteklenirken, yazýyla bir bütün içerisinde olmalý, konu ile bütünleþmelidir
[/size]SEO uyumlu içerikte görsel þart mýdýr?
[/size]
[/size]SEO uyumlu içeriklerin özgün olmasý Google sýralamasýnda çok önemlidir, ama yazýnýn görselinin özgün olmasý, yazýya uygun olmasý, okuyucunun dikkatini çekmesi de en az özgün ve akýcý bir yazý kadar önemlidir.
[/size]SEO uyumlu içerikte konuya uygun görsellerin kullanýlmasý, bu görsellerin okuyucunun algýsýnda iyi bir yer etmesi gerekir.
[/size]Web sitesinde okuyucunun daha fazla kalmasý biraz da SEO uyumlu içerikteki görsellerin dikkat çekici olmasýna baðlýdýr.
[/size]SEO uyumlu makalelerin görsellerle desteklenmesi metnin okuyucular tarafýndan daha fazla ziyaret edilmesine de katkýda bulunur.
[/size]SEO uyumlu içeriklerde, üst sýralara çýkmak istiyorsanýz, metnin içerisindeki görsellere de bir o kadar önem vermeniz gerekiyor. Eðer metnin görsellerini de özgün ve konu ile ilgili olan fotoðraflarla bütünleþtirmezseniz, web siteniz Google sýralamasýnda en son sayfalarda yer alýr.
[/size]Kaynak: [size=78%]https://kolaypazarlama.net/seo-uyumlu-icerik-neden-onemlidir/[/size][/size][/font]