Zemin Laboratuvarý Asistaný - Laboratuvar ve Arazi Deneyleri Hesaplama Programý

Başlatan karakalemehmet@gmail.com, 27 Mayıs 2019, 01:16:03

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

karakalemehmet@gmail.com


Zemin ve Kaya Laboratuvarýnda Kullanabileceðiniz Yardýmcý Bir AsistanÝhtiyacýnýza yönelik olarak geliþtirilmiþ bir web tabanlý uygulamadýr. Bu uygulama sayesinde raporlarýnýzý, numunelerinizi ve deneylerinizi kolay bir þekilde yönetebilir ve hata payýný en aþaðýya çekebilirsiniz.
Uygulama içerisinde birçok modül bulunmaktadýr. Bu modüller sizin ihtiyacýnýz olan her adýmý gerçekleþtirmek için hazýrlanmýþtýr.
Sistemin ana temasýnda deneyler modülü yer almaktadýr. Sistem üzerinden yapabileceðiniz toplam 16 adet aktif deney yer almaktadýr ve sürekli yeni deneyler sisteme dahil edilecektir.

Yapabileceðiniz deneyler ;

Zemin Deneyleri
Doðal Birim Hacim Aðýrlýk
Elek Analizi
Hidrometre
Kývam Limitleri
Özgül Aðýrlýk
Proktor
Su Ýçeriði
Tek Eksenli
Üç Eksenli

Kaya Deneyleri
Nokta Yükleme
Konsolidasyon
Basýnç Dayaným
Açýk Gözeneklilik
Görünür Yoðunluk
Gerçek Yoðunluk

Arazi Deneyleri
Kesafet
Sistem üzerinde firma, personel, rapor, numune gibi bir çok modül bulunmaktadýr.

Bu modüllerin tanýtýmýný https://www.youtube.com/watch?v=NhMyzfyvP6s&list=PLg9u5Yvcc53t75Ci564etqAqtkVHbcSu8 adresinden izleyebilirsiniz.

Bu sistem bir AR-GE çalýþmasý sonucu meydana gelmiþtir ve hala geliþim süreci devam etmektedir. Sistem üzerinde olmayýp sizin talebiniz doðrultusunda da yeni deneyler dahil edilebilir veya istekleriniz doðrultusunda yeni modüller sisteme eklenebilir.