Profesyonel Garantili Ýngilizce Kursu - Kolay Dil Kursu

Başlatan kolaydilkursu, 24 Nisan 2019, 14:34:34

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kolaydilkursu


2016 yýlýnda Boðaziçi Eðitim Fakültesi mezunlarý ile 20 yýla yakýn sektörel tecrübesi olan öðretmenler tarafýndan kurulan Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý bir kurumdur.  Kurumumuzun öðretim politikasý öðrencileri hedefledikleri dilde konuþturmak üzerine kuruludur. Ayrýca öðrencilerimizin akademik sýnav hazýrlýklarý. sektörel dil ihtiyaçlarý, çocuklara yönelik dil programlarý sunulmaktadýr.
Kurumumuzda isteðe baðlý olarak birebir ya da grup eðitimleri verilmektedir.
Eðitim kadromuz kendi branþýnda tecrübeli ve öðretmenlik mezunu eðitmenlerden oluþmaktadýr. Eðitim programlarýmýzýn sonunda Milli eðitim Bakanlýðý katýlým sertifikasý yada kursumuzun katýlým baþarý belgesini alabilirsiniz.

Kurumumuzda Ýngilizce özel ders, Rusça Özel Ders, Ýtalyanca Özel Ders, Ýspanyolca Özel Ders, Arapça Özel Ders, Portekizce özel ders, Yunanca özel ders, Çince özel ders, fransýzca özel ders verilmektedir.
Ayrýca akademik kurslarýmýz.
TOEFL Kursu
IELTS Sýnavý
Proficiency Sýnavý
TOEIC Sýnavý
YÖKDÝL
YDS Kursu
SAT Kursu
GMAT Kursu

Size Özel Modern Sýnýflar
Sýnýflarýmýz kiþiye özel 1-4 kiþilik olacak þekilde dizayn edilmiþtir.
Sosyal Yaþamýnýza Uyan Esnek Ders Saatleri
Biz sizin iþ hayatýnýza yada sosyal yaþamýnýza uyuyoruz. Sizlerin tercih ettiði saat ve zamanlarda programýnýzý yapýyoruz.
En Yeni Güncel Metotlar
Yabancý dil eðitiminde yurt dýþý dil okullarý ile paralel olarak ayný materyal ve teknikleri uyguluyoruz. Hýzlý, kolay, pratik konuþmaya odaklý
Gerekli Materyaller
Derste kullanýlacak tüm materyaller pdf ve cd olarak öðrencilere verilmektedir.
Profesyonel Eðitmenler
Tüm hocalarýmýz kendi branþýnda deneyimli ve verdiði dile hakim pedagojik formasyona sahip.
Uygun Ödeme Kolaylýklarý
Bütçenize uygun ödeme imkanlarý.

Tel: 0212 288 72 86 - 0530 337 69 49
Email:info@ozelkolaydilkursu.com
Web:www.ozelkolaydilkursu.com