Deðer Akýþ Haritalama

Başlatan FORCEMASTER, 13 Şubat 2006, 16:08:53

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FORCEMASTER

1. GÝRÝÞ
1.1  Yalýn Üretim

Yalýn üretim, “en az kaynakla, en kýsa za¬manda, en ucuz ve hatasýz üretimi, müþteri talebine de bire bir yanýt verebilecek þekilde, en az israfla (daha doðrusu israfsýz), ve nihayet tüm üretim faktörlerini en esnek þekilde kullanýp, potansiyellerinin tümünden yararlanarak na¬sýl gerçekleþtiririz?” arayýþýnýn bir sonucudur.

Yalýn Üretim sürecinin büyük bir bölümü, üretimde aþýrý üretim, bekleme, hazýrlýk, taþýma gibi deðer yaratmayan aktiviteleri tüketme sürecidir.Yalýn üretim temel olarak verimlilikte istikrarlý bir ilerleme saðlamada, israfý önlemede ve bir imalat sisteminde mükemmelliði baþarmak için en iyi yoldur.(Ertay, Barla, Kulak, 2001)

Yalýn üretim, bu hedeflerin tümünü............

Devamýný ekli dökümanda bulabilirsiniz.
Try not. Do or do not.There is no try

s10er1