Tasarým ile alakalý, yerli yabancý faydalandýðýnýz internet siteleri hangileri?

Başlatan Proje Yardým, 29 Mayıs 2013, 12:12:50

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Proje Yardým

[size=0pt]Merhaba , internet dünyasýnda takip edip faydalandýðýnýz tasarým konularý ile alakalý web sitelerini paylaþýrsanýz herkes için faydalý bir kaynak yaratmýþ oluruz teknikinsanlar.com'da . Bu sayede bilmediðimiz siteleri öðrenerek bu sitelerden faydalanabiliriz.

Baþlangýç olarak sizlere faydalý olacak , takip ettiðim yerli - yabancý siteleri kendimce beðendiðim özelliklerini de sizlerle paylaþarak veriyorum. Ýçlerinde bildikleriniz olabilir tabi ki ama sizlerde devamýný getirip takip ettiðiniz siteleri yazarsanýz bilmediðimiz veya takip etmediðimiz siteleri öðrenmiþ oluruz.

Tüm Türkiyenin takip ettiði teknikinsanlar.com yi artýk yazma gereði duymuyorum ve devam ediyorum :)

http://www.dexigner.com yabancý bir site mail aboneliðine de üye olursanýz aylýk haberler gönderiyorlar.
[/size]
[size=0pt][/color]
http://www.interiordesign.net/ yine bu da yabancý bir site ayný þekilde mail abonelerine aylýk bülten yollanýyor
[/size]
[size=0pt][/color]
http://freshome.com/ oldukça kaliteli bir site yine mail abonesi olanlara hafta bir düzenli olarak bülten gönderiyorlar
[/size]
[size=0pt][/color]
http://www.designboom.com/ dünya çapýnda neredeyse en büyük tasarým sitesi . E mail abonelerine her gün günlük haberleri yolluyorlar ayrýca hafta sonlarý da o haftanýn tum paylaþýmlarýnýn haberlerini yolluyorlar. Her türlü tasarýmý bulabileceðiniz harika bir site.
[/size]
[size=0pt][/color]
http://designtaxi.com/ sanat tasarým adýna pek çok yayýnýn paylaþýldýðý baþarýlý bir yabancý site yine.
[/size]
[size=0pt][/color]
http://www.designcoholic.com/ Hemen her türlü tasarýmý bir arada bulabileceðiniz çok kaliteli yerli bir site. Dünya çapýnda pek çok takipçisi olduðu için yabancý ülkelerden de pek çok tasarýma yer veriyorlar. E mail abonelerine aylýk düzenli tasarým haberleri yolluyorlar.
[/size]
[size=0pt][/color]
http://www.decoist.com/ da baþarýlý bir tasarým sitesi iç mimari aðýrlýk her türlü tasarýmý buradan takip edebileceðiniz yabancý bir site.
[/size]
[size=0pt][/color]
http://www.arkitera.com/ sitesini pek çoðunuz biliyordur daha çok mimari aðýrlýklý bir site ancak tasarýmcýnýn branþ ayýrmadan tüm yenilikleri takip etmesi gerektiðini savunarak bu siteyi paylaþýyoru.
[/size]
[size=0pt][/color]
http://www.tasarimdergisi.com/ yine türk sitesi pek çok farklý tasarýmý bir arada bulabilirsiniz.
[/size]
[size=0pt][/color]
http://www.busyboo.com/ yabancý bir site, iç mimari alanýnda pek çok farklý tasarýmý bulabileceðiniz oldukça faydalý bir site.
[/size]
[size=0pt][/color]
http://designyoutrust.com/ tasarým alanýnda her türlü yenilik ve paylaþýma yer veren zaman zaman ilginç tasarýmlarýn yayýnlandýðý baþarýlý bir kaynak.
[/size]
[size=0pt][/color]
http://www.konseptprojelerdergisi.com/ türk sitesidir ayný zamanda tasarým dergisidir ancak web sitesinden pek çok tasarýmý takip edebilirsiniz.

Bunlar en çok takip ettiðim oldukça kaliteli ve tasarýmlar hakkýnda doðru bilgiler sunan sitelerdir. Sizlerinde paylaþýmlarýný heyecanla bekliyorum. Herkese þimdiden teþekkürler.
[/size]
3D TASARIM - PROJE - MÝMARLIK ÝÇ MÝMARLIK HÝZMETLERÝ - ÖÐRENCÝ PROJELERÝ   www projeyardim com

THE RISING

Bilgi ve paylaþýmlarýnýzý bekliyoruz.

Ýyi çalýþmalar.


Genel Moderatör
B Ý L G Ý   G Ü Ç T Ü R