Yapý Sektörü Ýle Ýlgili 99 Faydalý Adres

Başlatan THE RISING, 24 Kasım 2012, 21:07:44

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

THE RISING

 
Yapý sektörü ile ilgili portaller
    Meslek Kuruluþlarý ve Odalar
    Yapý Denetimi
    Deprem
    Mevzuat (Yönetmelikler – Yasalar)
    Online Firma Kataloglarý
    Mimarlar Odasý Ýstanbul Þubesinin hazýrlamýþ olduðu "Yapý Malzemeleri Kataloðu" http://www.yapkat.com/
Fiyatlar
    Yurtiçi ihaleleri
    Yurtdýþýndaki ihaleler
    Haritalar
    Sözlükler
    Önemli Projeler
    Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði
    Ýlanlar
    Proje Yönetimi
    Ýmar ve tapu iþlemleri
    Eðitim
    Yapý sektörü ile ilgili faydalý bilgiler
    Yapý sektöründeki dergiler http://www.yapirehberi.net/Dergiler.htm
Yapý üretiminde adamxsaat deðerleri http://www.yapirehberi.net/Dosya-isletme.htm
NewYork'da yýkýlan ikiz kuleler ile ilgili teknik deðerlendirmeler http://www.yapirehberi.net/Dosya-Gokdelen.htm
Ýnþaatçýlara tesisat, tesisatçýlara inþaat uyarýlarý http://www.yapirehberi.net/Tesisatuyari.htm
Uzunluk, alan, hacim, açý, agýrlýk, basýnc, zaman, hýz, ivme, yogunluk, kuvvet, moment ve debi birimlerinin çevrimleri http://www.yapirehberi.net/Birimler.htm
Inþaat Mühendisliði ile ilgili internet üzerinden ücretsiz yükleyebileceðiniz yayýn ve kitaplar http://www.yapirehberi.net/Bedavakitap.htm
Ýnþaat Mühendisliði Ýle Ýlgili Testler http://www.yapirehberi.net/Test1.htm
Mimarlýk ile ilgili dünyada en cok ziyaret edilen 10 internet sitesi http://www.yapirehberi.net/Dunyadanarc.htm
Insaat Muhendisligi ile ilgili dunyada en cok ziyaret edilen 10 internet sitesi http://www.yapirehberi.net/Dunyadance.htm
Yapýnýzýn Deprem Riskini Saptamaya Yardýmcý Bir Test http://www.yapirehberi.net/Testdeprem.htm


yapirehberi.net
B Ý L G Ý   G Ü Ç T Ü R