"Demir Aðlarla Ördük Anayurdu Dört Baþtan" sergisi

Başlatan THE RISING, 27 Ekim 2012, 20:43:42

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

THE RISING


Ýnönü Vakfý ve Devlet Demiryollarý iþbirliðiyle düzenlenen "Demir Aðlarla Ördük Anayurdu Dört Baþtan" konulu fotoðraf ve belge sergisi yarýn ziyarete açýlacak.
     
Ýnönü Vakfý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Pembe Köþk olarak bilinen Ýsmet Ýnönü Evi'nde gerçekleþecek sergi, 25 Kasým'a kadar ziyaret edilebilecek.

Etkinlik kapsamýnda 2 Kasým Cuma günü cumhuriyet dönemi Devlet Demiryollarý'nýn ilk genel müdürü Behiç Erkin ve torunu Emir Kývýrcýk "Demiraðlar" konulu bir konuþma yapacak.

Ayrýca Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn 90. yýlý münasebetiyle, Lozan müzakerelerinin baþladýðý gün olan 20 Kasým Salý günü emekli büyükelçi Dr. Bilal N. Þimþir de yeni açýlan yurt dýþý arþivlerine dayanarak hazýrladýðý "Lozan Günlüðü" kitabýnýn tanýtýmýný yapacak.

Ayný gün Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan "Lozan Konferansý'nýn Ýlk Günü" adlý sunumunu yapacak.

Sergi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla 28 Ekim-25 Kasým arasýnda her gün saat 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.


CNNTURK
B Ý L G Ý   G Ü Ç T Ü R