2012 yýlý Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetleri

Başlatan THE RISING, 30 Nisan 2012, 12:56:39

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

THE RISING

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe giren “Mimarlýk ve Mühendislik Hizmetleri Þartnamesi”nin 3.2 maddesi gereðince mimarlýk ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabýnda kullanýlacak 2012 yýlý Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetleri;
Yapýnýn mimarlýk hizmetlerine esas olan sýnýfý dikkate alýnarak inþaat genel giderleri ile yüklenici kârý dahil belirlenerek ek'te gösterilmiþtir.

B Ý L G Ý   G Ü Ç T Ü R

psychopath74