Alpinasilan Nevo ile Ýpeksi Yüzeyler

Başlatan THE RISING, 15 Nisan 2012, 19:50:28

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

THE RISING


YENÝ ALPÝNASÝLAN NEVO ÝLE ÝLK GÜNKÜ CANLILIÐINI KORUYOR

Türk Boya sektörünün lideri Filli Boya’nýn yeni iç cephe boyasý AlpinaSilan Nevo; silinebilen iç cephe boyalarýndan beklenen tüm özellikleri aþan performansý, kusursuz dokusu ve yeni ‘Renk ve Yüzey Koruma Teknolojisi’ özelliðiyle yaþam alanlarýnýzdaki renklerin uzun yýllar ilk günkü canlýlýðýný korumasýný saðlýyor.


AlpinaSilan Nevo’ya özgü ‘Renk ve Yüzey Koruma Teknolojisi’ ile elde edilen maksimum dayanýklý pürüzsüz yüzeyler, yaþam alanlarýnýzda lekelerin, kirlerin boyanýn gözeneklerinin arasýna girmesi engelleyerek renklerin uzun yýllar ilk günkü gibi kalmasýna olanak tanýyor. AlpinaSilan Nevo, renkleri daha da göz alýcý, daha da çarpýcý yansýtarak yaþam alanlarýnýza ferahlýk taþýyor.     


Tam silinebilir AlpinaSilan Nevo;  daha da canlý hale getirilen Ýpeksi Mat dokusunu bu üstün özellikleriyle uzun yýllar koruyor.


Su bazlý, ipeksi mat, tam silinebilen, dekoratif son kat iç cephe boyasý AlpinaSilan Nevo; uygulama ve kullanýmda avantaj saðlarken, arttýrýlan yapýþma mukavemetiyle de yüzeyde oluþacak sürtünme, çizilme ve kalkmalara karþý “maksimum dayaným” saðlýyor, uzun yýllar kullanýma olanak tanýyor. Uygulama sonrasýnda koku býrakmamasý ve çevre dostu olmasý özelliðiyle ön plana çýkýyor.


Ülkemizdeki iç cephe boyalarý arasýnda en çok tercih edilen; yüksek ürün performansýna sahip AlpinaSilan ürünü; Filli Boya’nýn deneyimi ve yüksek teknolojik altyapýsý sayesinde Ar&Ge laboratuvarýnda geliþtirilen “Renk ve Yüzey Koruma Teknolojisi” ile AlpinaSilan Nevo’da bir üst seviyeye taþýnýyor.


Yeni nesil silikonlar, pigmentler, akrilik baðlayýcýlar ve silisyum bazlý dolgularýn olaðanüstü uyumu ve optimizasyonu sayesinde AlpinaSilan Nevo, yaþam alanlarýnýza deðer katýyor…

B Ý L G Ý   G Ü Ç T Ü R