ÝMO Ýstanbul Þubesi duyurusu

Başlatan THE RISING, 02 Nisan 2012, 12:43:21

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

THE RISING

Staj Ýmkaný

Deðerli öðrencilerimiz,

2012 yýlý staj baþvurularýnda  http://www.imoistanbul.org.tr/stajYonetimYazilim/ekle.php  adresinden baþvuru yapýlacaktýr.
Bu adresten kayýtlarýný yapan öðrencilerimiz, Onaylý Not Ortalamalarýný gösteren (ýslak imzalý) belge ile ÝMO Ýstanbul Þubemize gelerek kayýt iþlemlerine onay ve þifre alacaklar. Bu iþlem 2 Nisan -21 Nisan 2011 tarihleri arasýnda mutlaka yapýlmalýdýr.
Staj baþvuru baþlangýç tarihi : 2 NÝSAN 2012
Staj baþvuru için son tarih : 21 NÝSAN 2012
Tercih sürecinde; öðrenciler kendi TC Kimlik numaralarý ve verilen þifreleri bu adrese girerek, kontenjan listesini görebilecekler ve seçimlerini yapabileceklerdir.
Öðrencilerin aldýklarý puan ve stajyer talebinde bulunan firma listeleri 4 Mayýs 2012 tarihinde bu adresten duyurulacaktýr.
Öðrencilerin 10 adet tercihi yapmalarý için verilen sure 11 Mayýs 2012 tarihinde son bulacaktýr.
Tercih yapmak için son tarih: 11 Mayýs 2012
Yerleþtirilen stajyerlerin yerleþtirme sonuçlarý 14 Mayýs 2012 tarihinde açýklanacaktýr.
Stajyerler bu tarihten itibaren Þubemize (en geç 18 Mayýs 2012 tarihine kadar) gelerek resmi yazýlarýný alacak ve bu yazýyla, yerleþtikleri kurum kuruluþlara baþvurularýný yapabileceklerdir.
Tercih sonuçlarýný açýklanacaðý tarih: 14 Mayýs 2012
Stajyerlerin Þubemize gelerek resmi yazýlarýný almasý için son tarih: 18 Mayýs 2012
B Ý L G Ý   G Ü Ç T Ü R